Aprende Inglés

Faga clic nunha categoría e escoller unha frase Inglés

translated by Google

Frases recentes

Palabras básicas

GALEGO
INGLéS
Luns
Monday
Mon-day
Permalink
Outono
Autumn
Au-tum
Permalink
Inverno
Winter
win-ter
Permalink
Primavera
Spring
sp-ring
Permalink
Verán
Summer
sum-mer
Permalink
Martes
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Mércores
Wednesday
Wens-day
Permalink
Xoves
Thursday
Thurs-day
Permalink
Venres
Friday
Fri-day
Permalink
Sábado
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Domingo
Sunday
Sun-day
Permalink
Sábado
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Alfabeto
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Un
One
w-u-n
Permalink
Dous
Two
too
Permalink
Tres
Three
th-r-ee
Permalink
Catro (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Catro
Four
f-or 4
Permalink
Cinco
Five
fi-ve 5
Permalink
Seis
Six
s-ix 6
Permalink
Sete
Seven
se-ven 7
Permalink
Oito
Eight
a-te 8
Permalink
Nove
Nine
ni-ne
Permalink
Dez
Ten
t-e-n 10
Permalink
Un unha
A a
Permalink
Diga o alfabeto
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Xaneiro
January
jan-u-a-ry
Permalink
Febreiro
February
feb-ru-ary
Permalink
Marzo
March
m-ar-ch
Permalink

Falando nun restaurante ou bar

GALEGO
INGLéS
Tea
Te-a
Permalink
Polo
Chicken
Chic-ken
Permalink
Ovos
Eggs
Eggs
Permalink
Cervexa
Beer
be-er
Permalink
Auga
Water
wa-ter
Permalink

A falar con Servizos de Urxencia

GALEGO
INGLéS
Axuda
Help
Hel-p
Permalink
Estou enfermo
I am ill
Permalink
Por favor, que me pode axudar?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Frases conversa

GALEGO
INGLéS
Benvida
Welcome
wel-cum
Permalink
Ola, como estás?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Ola
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Benvido a Londres
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Bos días
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Bos días, como está hoxe?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Boa noite e durma ben!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Ben, grazas.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Cal é o seu nome?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
O meu nome é Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Cantos anos tes?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Eu son 29 anos de idade
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Si
Yes
Permalink
Non
No
Permalink
Si, por favor
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Non, grazas
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Por favor
Please
Pl-ea-se
Permalink
Como está?
How are you?
How R U
Permalink
Moi ben, grazas.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Perdón
Pardon
par-don
Permalink
Sentímolo
Sorry
sor-ry
Permalink
Onde están os baños?
Where are the toilets?
Permalink
Pode falar máis amodo?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Bo
Good
Permalink
Malo
Bad
Permalink
Desculpe-me, onde está o parque de aparcamento?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Nai
Mother
ma ther
Permalink
Nai
Mother
Ma-ther
Permalink
Pai
Father
fa-ther
Permalink
Irmán
Brother
bro-ther
Permalink
Irmá
Sister
sis-ter
Permalink
Está seguro?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
súa culpa miña
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' ll deixar vostede saber
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Vou deixar vostede saber
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Sirva-se as cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Está abraiante
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Belo
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Compras

GALEGO
INGLéS
Cabaza
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Canto é?
How much is it?
Permalink
Maceira
Apple
a-ple
Permalink
Laranxa
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banana
Banana
ba-na-na
Permalink
Damasco
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Pexego
Peach
pea-ch
Permalink
Pereira
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Manga
Mango
man-go
Permalink

Tempo

GALEGO
INGLéS
Reloxo
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Segundo
Second
se-con-d
Permalink
Minuto
Minute
min-nit
Permalink
Hora
Hour
a-o-wa
Permalink
Un segundo
A second
a se-con-d
Permalink
Un minuto
A minute
a min-nit
Permalink
Unha hora
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Media hora
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Viaxar

GALEGO
INGLéS
Autobuses
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Tren
Train
tr-ain
Permalink
Avión
Plane
pl-ane
Permalink
Avión
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Avión
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Esquerda
Left
le-f-t
Permalink
Dereito
Right
r-ie-t
Permalink
Á esquerda
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Á dereita
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pasaporte
Passport
pass-por-t
Permalink
Alfándega
Customs
cus-tom-s
Permalink

Viaxar

GALEGO
INGLéS
Autobuses
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Tren
Train
tr-ain
Permalink
Avión
Plane
pl-ane
Permalink
Avión
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Avión
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Esquerda
Left
le-f-t
Permalink
Dereito
Right
r-ie-t
Permalink
Á esquerda
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Á dereita
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pasaporte
Passport
pass-por-t
Permalink
Alfándega
Customs
cus-tom-s
Permalink