Basis Woorden

Laatste zinnen

translated by Google
NEDERLANDSE
ENGELS
Maandag
Monday
Mon-day
Herfst
Autumn
Au-tum
Winter
Winter
win-ter
Voorjaar
Spring
sp-ring
Zomer
Summer
sum-mer
Dinsdag
Tuesday
tu-es-day
Woensdag
Wednesday
Wens-day
Donderdag
Thursday
Thurs-day
Vrijdag
Friday
Fri-day
Zaterdag
Saturday
Sa-tur-day
Zondag
Sunday
Sun-day
Zaterdag
Saturday
Sa-tur-day
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Een
One
w-u-n
Twee
Two
too
Drie
Three
th-r-ee
Vier (4)
Four (4)
f-or
Vier
Four
f-or 4
Vijf
Five
fi-ve 5
Zes
Six
s-ix 6
Zeven
Seven
se-ven 7
Acht
Eight
a-te 8
Negen
Nine
ni-ne
Tien
Ten
t-e-n 10
A een
A a
Zeg het alfabet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Januari
January
jan-u-a-ry
Februari
February
feb-ru-ary
Maart
March
m-ar-ch

Praten op een restaurant of bar

Laatste zinnen

translated by Google
NEDERLANDSE
ENGELS
Thee
Tea
Te-a
Kip
Chicken
Chic-ken
Eieren
Eggs
Eggs
Bier
Beer
be-er
Water
Water
wa-ter

Praten met de hulpdiensten

Laatste zinnen

translated by Google
NEDERLANDSE
ENGELS
Help
Help
Hel-p
Ik ben ziek
I am ill
Kunt u mij helpen?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Conversatie Zinnen

Laatste zinnen

translated by Google
NEDERLANDSE
ENGELS
Welkom
Welcome
wel-cum
Hallo, hoe gaat het?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Hallo
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Welkom bij Londen
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Goedemorgen
Good Morning
Good Mor-ning
Goedemorgen, hoe gaat het vandaag?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Goede nacht en slaap lekker!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fijn, bedankt.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Wat is uw naam?
What is your name?
Wot is your name?
Mijn naam is Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Hoe oud ben je?
How old are you?
How old R U?
Ik ben negenentwintig jaar oud
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Ja
Yes
Geen
No
Ja, graag
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nee, thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Alstublieft
Please
Pl-ea-se
Hoe gaat het?
How are you?
How R U
Heel goed, bedankt.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Pardon
Pardon
par-don
Sorry
Sorry
sor-ry
Waar zijn de toiletten?
Where are the toilets?
Kunt u wat langzamer spreken?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Goed
Good
Slecht
Bad
Neem me niet kwalijk, Waar is de parkeergarage?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Moeder
Mother
ma ther
Moeder
Mother
Ma-ther
Vader
Father
fa-ther
Broer
Brother
bro-ther
Zus
Sister
sis-ter
Weet je het zeker?
Are you sure?
r u sure (shor)
zijn mijn schuld
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll laten weten
i'll let you know
i-LL let u noo
Ik zal u laten weten
I will let you know
i will let u noo
Help jezelf aan de koekjes
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Je ziet er fantastisch uit
You look stunning
u look stun-ning
Mooi
Beautiful
bee-u-tif-ful

Winkelen

Laatste zinnen

translated by Google
NEDERLANDSE
ENGELS
Pompoen
Pumpkin
Pump-kin
Hoeveel kost het?
How much is it?
Appel
Apple
a-ple
Oranje
Orange
o-ran-ge
Banaan
Banana
ba-na-na
Abrikoos
Apricot
a-pri-cot
Perzik
Peach
pea-ch
Peer
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Tijd

Laatste zinnen

translated by Google
NEDERLANDSE
ENGELS
Klok
Clock
Cl-o-ck
Tweede
Second
se-con-d
Minuut
Minute
min-nit
Uur
Hour
a-o-wa
Een tweede
A second
a se-con-d
Een minuut
A minute
a min-nit
Een uur
An hour
an a-oo-wa
Een half uur
Half an hour
har-f an a-oo-wa