Grundlæggende Ord

Nyeste sætninger

translated by Google
DANSK
ENGELSK
Mandag
Monday
Mon-day
Efterår
Autumn
Au-tum
Vinter
Winter
win-ter
Forår
Spring
sp-ring
Sommer
Summer
sum-mer
Tirsdag
Tuesday
tu-es-day
Onsdag
Wednesday
Wens-day
Torsdag
Thursday
Thurs-day
Fredag
Friday
Fri-day
Lørdag
Saturday
Sa-tur-day
Søndag
Sunday
Sun-day
Lørdag
Saturday
Sa-tur-day
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Én
One
w-u-n
To
Two
too
Tre
Three
th-r-ee
Fire (4)
Four (4)
f-or
Fire
Four
f-or 4
Fem
Five
fi-ve 5
Seks
Six
s-ix 6
Syv
Seven
se-ven 7
Otte
Eight
a-te 8
Ni
Nine
ni-ne
Ti
Ten
t-e-n 10
En en
A a
Sig alfabetet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Januar
January
jan-u-a-ry
Februar
February
feb-ru-ary
Marts
March
m-ar-ch

At tale på en restaurant eller bar

Nyeste sætninger

translated by Google
DANSK
ENGELSK
Te
Tea
Te-a
Kylling
Chicken
Chic-ken
Æg
Eggs
Eggs
Øl
Beer
be-er
Vand
Water
wa-ter

At tale til redningstjenesterne

Nyeste sætninger

translated by Google
DANSK
ENGELSK
Hjælp
Help
Hel-p
Jeg er syg
I am ill
Du kan du hjælpe mig?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Samtale sætninger

Nyeste sætninger

translated by Google
DANSK
ENGELSK
Velkommen
Welcome
wel-cum
Hej, hvordan har du det?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Hej
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Velkommen til London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
God morgen, hvordan er du i dag?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
God nat og sov godt!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fint, tak.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Hvad er dit navn?
What is your name?
Wot is your name?
Mit navn er Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Hvor gammel er du?
How old are you?
How old R U?
Jeg er 29 år gammel
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Ja
Yes
Ingen
No
Ja tak
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nej, tak
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Venligst
Please
Pl-ea-se
Hvordan har du det?
How are you?
How R U
Meget godt, tak.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Undskyld
Pardon
par-don
Undskyld
Sorry
sor-ry
Hvor er toiletterne?
Where are the toilets?
Kan du tale mere langsomt?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
God
Good
Bad
Bad
Undskyld mig, Hvor er parkeringspladsen?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Mor
Mother
ma ther
Mor
Mother
Ma-ther
Far
Father
fa-ther
Brother
Brother
bro-ther
Søster
Sister
sis-ter
Er du sikker?
Are you sure?
r u sure (shor)
dens min skyld
its my fault
its my f-aul-t
Jeg'' ll lade dig vide
i'll let you know
i-LL let u noo
Jeg vil lade dig vide
I will let you know
i will let u noo
Hjælp dig selv til cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Du ser fantastisk
You look stunning
u look stun-ning
Smukke
Beautiful
bee-u-tif-ful

Shopping

Nyeste sætninger

translated by Google
DANSK
ENGELSK
Græskar
Pumpkin
Pump-kin
Hvor meget er det?
How much is it?
Apple
Apple
a-ple
Orange
Orange
o-ran-ge
Banana
Banana
ba-na-na
Abrikos
Apricot
a-pri-cot
Peach
Peach
pea-ch
Pære
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Tid

Nyeste sætninger

translated by Google
DANSK
ENGELSK
Ur
Clock
Cl-o-ck
Andet
Second
se-con-d
Minut
Minute
min-nit
Time
Hour
a-o-wa
En anden
A second
a se-con-d
Et minut
A minute
a min-nit
En time
An hour
an a-oo-wa
En halv time
Half an hour
har-f an a-oo-wa