Научете английски език

Щракнете върху категория и изберете английски фраза

translated by Google

Последни фрази

Основните думи

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Понеделник
Monday
Mon-day
Permalink
Есен
Autumn
Au-tum
Permalink
Зима
Winter
win-ter
Permalink
Пролет
Spring
sp-ring
Permalink
Лято
Summer
sum-mer
Permalink
Вторник
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Сряда
Wednesday
Wens-day
Permalink
Четвъртък
Thursday
Thurs-day
Permalink
Петък
Friday
Fri-day
Permalink
Събота
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Неделя
Sunday
Sun-day
Permalink
Събота
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Азбука
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Един
One
w-u-n
Permalink
Две
Two
too
Permalink
Три
Three
th-r-ee
Permalink
Четири (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Четири
Four
f-or 4
Permalink
Пет
Five
fi-ve 5
Permalink
Шест
Six
s-ix 6
Permalink
Седем
Seven
se-ven 7
Permalink
Осем
Eight
a-te 8
Permalink
Девет
Nine
ni-ne
Permalink
Десет
Ten
t-e-n 10
Permalink
A A
A a
Permalink
Кажете азбуката
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Януари
January
jan-u-a-ry
Permalink
Февруари
February
feb-ru-ary
Permalink
Март
March
m-ar-ch
Permalink

Говорейки в ресторант или бар

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Чай
Tea
Te-a
Permalink
Пиле
Chicken
Chic-ken
Permalink
Яйца
Eggs
Eggs
Permalink
Бира
Beer
be-er
Permalink
Води
Water
wa-ter
Permalink

Разговор с службите за спешна помощ

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Помощ
Help
Hel-p
Permalink
Аз съм болен
I am ill
Permalink
Моля, може ли да ми помогнете?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Разговор фрази

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Добре дошъл
Welcome
wel-cum
Permalink
Здравейте, как сте?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Здравей
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Добре дошли в Лондон
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Добро утро
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Добро утро, как сте днес?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Лека нощ и спи добре!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Добре, благодаря.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Какво е вашето име?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Моето име е Ричард
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
На колко години сте?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Аз съм на двадесет и девет години
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Да
Yes
Permalink
Не
No
Permalink
Да, моля
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Не, благодаря
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Моля
Please
Pl-ea-se
Permalink
Как сте?
How are you?
How R U
Permalink
Много добре, благодарение.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Помилване
Pardon
par-don
Permalink
Съжалявам
Sorry
sor-ry
Permalink
Къде са тоалетните?
Where are the toilets?
Permalink
Може ли да се говори по-бавно?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Добро
Good
Permalink
Лошо
Bad
Permalink
Извинете ме, където е на паркинга?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Майка
Mother
ma ther
Permalink
Майка
Mother
Ma-ther
Permalink
Баща
Father
fa-ther
Permalink
Брат
Brother
bro-ther
Permalink
Сестра
Sister
sis-ter
Permalink
Сигурен ли си?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
му по моя вина
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
аз'' ще ви позволи да знаете
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Аз ще ви позволи да знаете
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Помощ за себе си, за да бисквитките
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Изглеждаш зашеметяващо
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Красив
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Пазаруване

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Тиква
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Колко е тя?
How much is it?
Permalink
Ябълка
Apple
a-ple
Permalink
Оранжев
Orange
o-ran-ge
Permalink
Банан
Banana
ba-na-na
Permalink
Кайсия
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Праскова
Peach
pea-ch
Permalink
Круша
Pear
p-ear
Permalink
Киви
Kiwi
ki-wi
Permalink
Манго
Mango
man-go
Permalink

Време

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Часовник
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Втори
Second
se-con-d
Permalink
Минута
Minute
min-nit
Permalink
Час
Hour
a-o-wa
Permalink
Секунда
A second
a se-con-d
Permalink
Минута
A minute
a min-nit
Permalink
Един час
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Половин час
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Пътуване

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Автобус
Bus
B-u-s
Permalink
Такси
Taxi
tax-i
Permalink
Влак
Train
tr-ain
Permalink
Самолет
Plane
pl-ane
Permalink
Самолет
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Самолет
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Наляво
Left
le-f-t
Permalink
Надясно
Right
r-ie-t
Permalink
От ляво
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Отдясно
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Паспорт
Passport
pass-por-t
Permalink
Митница
Customs
cus-tom-s
Permalink

Пътуване

БЪЛГАРСКИ
Английски език
Автобус
Bus
B-u-s
Permalink
Такси
Taxi
tax-i
Permalink
Влак
Train
tr-ain
Permalink
Самолет
Plane
pl-ane
Permalink
Самолет
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Самолет
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Наляво
Left
le-f-t
Permalink
Надясно
Right
r-ie-t
Permalink
От ляво
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Отдясно
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Паспорт
Passport
pass-por-t
Permalink
Митница
Customs
cus-tom-s
Permalink