Агульныя словы

Апошнія фразы

translated by Google
БЕЛАРУСКІ
Англійская
Панядзелак
Monday
Mon-day
Восень
Autumn
Au-tum
Зіма
Winter
win-ter
Вясна
Spring
sp-ring
Лета
Summer
sum-mer
Аўторак
Tuesday
tu-es-day
Серада
Wednesday
Wens-day
Чацвер
Thursday
Thurs-day
Пятніца
Friday
Fri-day
Субота
Saturday
Sa-tur-day
Нядзеля
Sunday
Sun-day
Субота
Saturday
Sa-tur-day
Алфавіт
Alphabet
al-fa-bet
Адзін
One
w-u-n
Два
Two
too
Тры
Three
th-r-ee
Чатыры (4)
Four (4)
f-or
Чатыры
Four
f-or 4
Пяць
Five
fi-ve 5
Шэсць
Six
s-ix 6
Сем
Seven
se-ven 7
Восем
Eight
a-te 8
Дзевяць
Nine
ni-ne
Дзесяць
Ten
t-e-n 10
Скажам, алфавіт
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Студзеня
January
jan-u-a-ry
Лютага
February
feb-ru-ary
Сакавіка
March
m-ar-ch

Гаворачы ў рэстаране ці бары

Апошнія фразы

translated by Google
БЕЛАРУСКІ
Англійская
Чай
Tea
Te-a
Курыца
Chicken
Chic-ken
Яйкі
Eggs
Eggs
Піва
Beer
be-er
Вады
Water
wa-ter

У гутарцы з Аварыйныя службы

Апошнія фразы

translated by Google
БЕЛАРУСКІ
Англійская
Дапамога
Help
Hel-p
Я хворы
I am ill
Калі ласка, вы можаце мне дапамагчы?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Гутарка Фразы

Апошнія фразы

translated by Google
БЕЛАРУСКІ
Англійская
Сардэчна запрашаем
Welcome
wel-cum
Добры дзень, як маецеся?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Прывітанне
Hello
Hel-lo
Да спаткання
Good Bye
Good By-e
Сардэчна запрашаем у Лондан
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Добрай раніцы
Good Morning
Good Mor-ning
Добрай раніцы, як ты сёння?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Спакойнай ночы і спаць спакойна!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Добра, дзякуй.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Як цябе клічуць?
What is your name?
Wot is your name?
Мяне клічуць Рычард
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Колькі вам гадоў?
How old are you?
How old R U?
Мне 29 гадоў,
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Ды
Yes
Няма
No
Так, калі ласка
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Не, вялікае дзякуй
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Калі ласка
Please
Pl-ea-se
Як пажываеш?
How are you?
How R U
Вельмі добра, дзякуй.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Прабачце
Pardon
par-don
Выбачайце
Sorry
sor-ry
Дзе туалет?
Where are the toilets?
Ці можаце Вы казаць павольней?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Добра
Good
Дрэнны
Bad
Прабачце, дзе стаянка?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Маці
Mother
ma ther
Маці
Mother
Ma-ther
Бацька
Father
fa-ther
Брат
Brother
bro-ther
Сястра
Sister
sis-ter
Вы ўпэўненыя?
Are you sure?
r u sure (shor)
яго мая віна
its my fault
its my f-aul-t
я'' дам вам ведаць,
i'll let you know
i-LL let u noo
Я дам вам ведаць
I will let you know
i will let u noo
Дапамагчы сабе печыва
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Вы выглядаць страшэнна
You look stunning
u look stun-ning
Прыгожы
Beautiful
bee-u-tif-ful

Купля тавараў

Апошнія фразы

translated by Google
БЕЛАРУСКІ
Англійская
Гарбуз
Pumpkin
Pump-kin
Колькі гэта каштуе?
How much is it?
Яблык
Apple
a-ple
Аранжавы
Orange
o-ran-ge
Банан
Banana
ba-na-na
Абрыкос
Apricot
a-pri-cot
Персік
Peach
pea-ch
Груша
Pear
p-ear
Ківі
Kiwi
ki-wi
Манга
Mango
man-go

Час

Апошнія фразы

translated by Google
БЕЛАРУСКІ
Англійская
Гадзіннік
Clock
Cl-o-ck
Другі
Second
se-con-d
Хвілін
Minute
min-nit
Гадзіна
Hour
a-o-wa
Другі
A second
a se-con-d
Хвіліны
A minute
a min-nit
Гадзіна
An hour
an a-oo-wa
Паўгадзіны
Half an hour
har-f an a-oo-wa