Mësoni anglisht

Klikoni një kategori dhe të zgjedhin një frazë angleze

translated by Google

Fraza e fundit

Fjalë themelore

SHQIPTARE
ANGLISHT
E hënë
Monday
Mon-day
Permalink
Vjeshtë
Autumn
Au-tum
Permalink
Dimër
Winter
win-ter
Permalink
Pranverë
Spring
sp-ring
Permalink
Verë
Summer
sum-mer
Permalink
E martë
Tuesday
tu-es-day
Permalink
E mërkurë
Wednesday
Wens-day
Permalink
E enjte
Thursday
Thurs-day
Permalink
E premte
Friday
Fri-day
Permalink
E shtunë
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
E diel
Sunday
Sun-day
Permalink
E shtunë
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Një
One
w-u-n
Permalink
Dy
Two
too
Permalink
Tre
Three
th-r-ee
Permalink
Katër (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Katër
Four
f-or 4
Permalink
Pesë
Five
fi-ve 5
Permalink
Gjashtë
Six
s-ix 6
Permalink
Shtatë
Seven
se-ven 7
Permalink
Tetë
Eight
a-te 8
Permalink
Nëntë
Nine
ni-ne
Permalink
Dhjetë
Ten
t-e-n 10
Permalink
Një një
A a
Permalink
Thuaj alfabetin
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Janar
January
jan-u-a-ry
Permalink
Shkurt
February
feb-ru-ary
Permalink
Mars
March
m-ar-ch
Permalink

Duke folur në një restorant apo bar

SHQIPTARE
ANGLISHT
Çaj
Tea
Te-a
Permalink
Pulë
Chicken
Chic-ken
Permalink
Vezë
Eggs
Eggs
Permalink
Birrë
Beer
be-er
Permalink
Ujë
Water
wa-ter
Permalink

Duke folur për Shërbimet Emergjente

SHQIPTARE
ANGLISHT
Ndihmë
Help
Hel-p
Permalink
Unë jam i sëmurë
I am ill
Permalink
Ju lutem mund të më ndihmoni?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Fraza Biseda

SHQIPTARE
ANGLISHT
I mirëpritur
Welcome
wel-cum
Permalink
Hello, how are you?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Përshëndetje
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Mirë se vini në Londër
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Mirëmëngjesi
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Mirëmëngjes, si jeni sot?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Natën e mirë dhe gjumë të mirë!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Cili është emri juaj?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Emri im është Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Sa vjeç jeni?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Unë jam 29 vjeç
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Po
Yes
Permalink
Jo
No
Permalink
Po, ju lutem
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Jo, thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Ju lutem
Please
Pl-ea-se
Permalink
Si jeni?
How are you?
How R U
Permalink
Shumë mirë, faleminderit.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Falje
Pardon
par-don
Permalink
Na vjen keq
Sorry
sor-ry
Permalink
Ku janë WC?
Where are the toilets?
Permalink
Mund të flisni më ngadalë?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Mirë
Good
Permalink
I keq
Bad
Permalink
Më falni, Ku është parku makinën?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Nënë
Mother
ma ther
Permalink
Nënë
Mother
Ma-ther
Permalink
Baba
Father
fa-ther
Permalink
Vëlla
Brother
bro-ther
Permalink
Motër
Sister
sis-ter
Permalink
A jeni i sigurt?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
faji im i saj
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
'' Unë do të le ju e dini
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Unë do të le ju e dini
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Ndihmë veten me cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Ju duket mahnitëse
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
I bukur
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Pazar

SHQIPTARE
ANGLISHT
Kungull
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Sa është kjo?
How much is it?
Permalink
Mollë
Apple
a-ple
Permalink
Portokall
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banane
Banana
ba-na-na
Permalink
Kajsi
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Bukuroshe
Peach
pea-ch
Permalink
Dardhë
Pear
p-ear
Permalink
Kivi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Kohë

SHQIPTARE
ANGLISHT
Orë
Clock
Cl-o-ck
Permalink
I dytë
Second
se-con-d
Permalink
Minutë
Minute
min-nit
Permalink
Orë
Hour
a-o-wa
Permalink
Një i dytë
A second
a se-con-d
Permalink
Një minutë
A minute
a min-nit
Permalink
Një orë
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Gjysmë ore
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Udhëtimi

SHQIPTARE
ANGLISHT
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taksi
Taxi
tax-i
Permalink
Tren
Train
tr-ain
Permalink
Aeroplan
Plane
pl-ane
Permalink
Aeroplane
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Aeroplan
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Majtas
Left
le-f-t
Permalink
E drejtë
Right
r-ie-t
Permalink
Në të majtë
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Në të djathtë
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pasaportë
Passport
pass-por-t
Permalink
Dogana
Customs
cus-tom-s
Permalink

Udhëtimi

SHQIPTARE
ANGLISHT
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taksi
Taxi
tax-i
Permalink
Tren
Train
tr-ain
Permalink
Aeroplan
Plane
pl-ane
Permalink
Aeroplane
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Aeroplan
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Majtas
Left
le-f-t
Permalink
E drejtë
Right
r-ie-t
Permalink
Në të majtë
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Në të djathtë
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pasaportë
Passport
pass-por-t
Permalink
Dogana
Customs
cus-tom-s
Permalink