Leer Engels

Klik op 'n kategorie en kies' n Engelse frase

translated by Google

Laaste Phrases

Basiese woorde

AFRIKAANS
ENGELS
Maandag
Monday
Mon-day
Permalink
Die herfs
Autumn
Au-tum
Permalink
Winter
Winter
win-ter
Permalink
Lente
Spring
sp-ring
Permalink
Somer
Summer
sum-mer
Permalink
Dinsdag
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Woensdag
Wednesday
Wens-day
Permalink
Donderdag
Thursday
Thurs-day
Permalink
Vrydag
Friday
Fri-day
Permalink
Saterdag
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Sondag
Sunday
Sun-day
Permalink
Saterdag
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Een
One
w-u-n
Permalink
Twee
Two
too
Permalink
Drie
Three
th-r-ee
Permalink
Vier (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Vier
Four
f-or 4
Permalink
Vyf
Five
fi-ve 5
Permalink
Ses
Six
s-ix 6
Permalink
Sewe
Seven
se-ven 7
Permalink
Agt
Eight
a-te 8
Permalink
Nege
Nine
ni-ne
Permalink
Tien
Ten
t-e-n 10
Permalink
A 'n
A a
Permalink
Sê die alfabet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Januarie
January
jan-u-a-ry
Permalink
Februarie
February
feb-ru-ary
Permalink
Maart
March
m-ar-ch
Permalink

Praat by 'n restaurant of kroeg

AFRIKAANS
ENGELS
Tee
Tea
Te-a
Permalink
Hoender
Chicken
Chic-ken
Permalink
Eiers
Eggs
Eggs
Permalink
Beer
Beer
be-er
Permalink
Water
Water
wa-ter
Permalink

Praat met die Nooddienste

AFRIKAANS
ENGELS
Help
Help
Hel-p
Permalink
Ek is siek
I am ill
Permalink
Kan jy my help?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Gesprekke Phrases

AFRIKAANS
ENGELS
Welkom
Welcome
wel-cum
Permalink
Hallo, hoe gaan dit met jou?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Hallo
Hello
Hel-lo
Permalink
Totsiens
Good Bye
Good By-e
Permalink
Welkom na Londen
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Goeie môre, hoe gaan dit vandag?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Goeie nag en slaap goed!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Goed, dankie.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Wat is jou naam?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
My naam is Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Hoe oud is jy?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Ek is 29 jaar oud
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Ja
Yes
Permalink
Geen
No
Permalink
Ja, asseblief
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Nee, dankie
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Asseblief
Please
Pl-ea-se
Permalink
Hoe gaan dit met jou?
How are you?
How R U
Permalink
Baie goed, dankie.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Pardon
Pardon
par-don
Permalink
Jammer
Sorry
sor-ry
Permalink
Waar is die toilette?
Where are the toilets?
Permalink
Kan jy stadiger praat?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Goeie
Good
Permalink
Bad
Bad
Permalink
Verskoon my, is waar die parkeerterrein?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Moeder
Mother
ma ther
Permalink
Moeder
Mother
Ma-ther
Permalink
Vader
Father
fa-ther
Permalink
Brother
Brother
bro-ther
Permalink
Suster
Sister
sis-ter
Permalink
Is jy seker?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
sy my skuld
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' sal laat weet
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Ek sal jou laat weet
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Help jouself aan die koekies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Jy lyk stunning
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Beautiful
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Shopping

AFRIKAANS
ENGELS
Pampoen
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Hoeveel is dit?
How much is it?
Permalink
Apple
Apple
a-ple
Permalink
Orange
Orange
o-ran-ge
Permalink
Piesang
Banana
ba-na-na
Permalink
Appelkoos
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Peach
Peach
pea-ch
Permalink
Peer
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Tyd

AFRIKAANS
ENGELS
Klok
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Tweede
Second
se-con-d
Permalink
Minuut
Minute
min-nit
Permalink
Uur
Hour
a-o-wa
Permalink
'N tweede
A second
a se-con-d
Permalink
'N minuut
A minute
a min-nit
Permalink
'N Uur
An hour
an a-oo-wa
Permalink
'N Halfuur
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Travelling

AFRIKAANS
ENGELS
Bus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Trein
Train
tr-ain
Permalink
Vliegtuig
Plane
pl-ane
Permalink
Vliegtuig
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Vliegtuig
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Verlaat
Left
le-f-t
Permalink
Reg
Right
r-ie-t
Permalink
Aan die linkerkant
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Aan die regterkant
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Paspoort
Passport
pass-por-t
Permalink
Doeane
Customs
cus-tom-s
Permalink

Travelling

AFRIKAANS
ENGELS
Bus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Trein
Train
tr-ain
Permalink
Vliegtuig
Plane
pl-ane
Permalink
Vliegtuig
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Vliegtuig
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Verlaat
Left
le-f-t
Permalink
Reg
Right
r-ie-t
Permalink
Aan die linkerkant
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Aan die regterkant
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Paspoort
Passport
pass-por-t
Permalink
Doeane
Customs
cus-tom-s
Permalink