Ucz się angielskiego

Kliknij kategorię i wybrać angielski frazy

translated by Google

Najnowsze Zwroty

Podstawowych słów

POLSKI
ANGIELSKI
Poniedziałek
Monday
Mon-day
Permalink
Jesień
Autumn
Au-tum
Permalink
Zima
Winter
win-ter
Permalink
Wiosna
Spring
sp-ring
Permalink
Lato
Summer
sum-mer
Permalink
Wtorek
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Środa
Wednesday
Wens-day
Permalink
Czwartek
Thursday
Thurs-day
Permalink
Piątek
Friday
Fri-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Niedziela
Sunday
Sun-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Jeden
One
w-u-n
Permalink
Dwa
Two
too
Permalink
Trzy
Three
th-r-ee
Permalink
Cztery (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Cztery
Four
f-or 4
Permalink
Pięć
Five
fi-ve 5
Permalink
Sześć
Six
s-ix 6
Permalink
Siedem
Seven
se-ven 7
Permalink
Osiem
Eight
a-te 8
Permalink
Dziewięć
Nine
ni-ne
Permalink
Dziesięć
Ten
t-e-n 10
Permalink
Powiedzieć alfabet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Styczeń
January
jan-u-a-ry
Permalink
Luty
February
feb-ru-ary
Permalink
Marzec
March
m-ar-ch
Permalink

Rozmowa w restauracji lub barze

POLSKI
ANGIELSKI
Herbata
Tea
Te-a
Permalink
Kurczak
Chicken
Chic-ken
Permalink
Jajka
Eggs
Eggs
Permalink
Piwo
Beer
be-er
Permalink
Woda
Water
wa-ter
Permalink

Mówiąc do służb ratowniczych

POLSKI
ANGIELSKI
Pomocy
Help
Hel-p
Permalink
Jestem chory
I am ill
Permalink
Proszę możesz mi pomóc?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Zwroty rozmowy

POLSKI
ANGIELSKI
Powitanie
Welcome
wel-cum
Permalink
Hello, how are you?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Cześć
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Witamy w Londynie
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Dzień dobry
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Dzień dobry, jak się masz?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Dobranoc i śpij dobrze!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Dobrze, dziękuję.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Jak masz na imię?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Nazywam się Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Ile masz lat?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Mam dwadzieścia dziewięć lat
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Tak
Yes
Permalink
Nie
No
Permalink
Tak, proszę
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Nie, Dziękuje
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Proszę
Please
Pl-ea-se
Permalink
Jak się masz?
How are you?
How R U
Permalink
Bardzo dobrze, dziękuję.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Ułaskawienie
Pardon
par-don
Permalink
Przepraszam
Sorry
sor-ry
Permalink
Gdzie są toalety?
Where are the toilets?
Permalink
Czy możesz mówić wolniej?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Dobry
Good
Permalink
Zły
Bad
Permalink
Przepraszam, gdzie jest parking?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Matka
Mother
ma ther
Permalink
Matka
Mother
Ma-ther
Permalink
Ojciec
Father
fa-ther
Permalink
Brat
Brother
bro-ther
Permalink
Siostra
Sister
sis-ter
Permalink
Czy na pewno?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
to moja wina,
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
I'' ll poinformować
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Dam wam znać
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Pomóż sobie do ciasteczek
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Wyglądasz oszałamiająco
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Piękny
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Zakupy

POLSKI
ANGIELSKI
Dynia
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Ile to jest?
How much is it?
Permalink
Jabłko
Apple
a-ple
Permalink
Pomarańczowy
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banan
Banana
ba-na-na
Permalink
Morela
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Brzoskwinia
Peach
pea-ch
Permalink
Gruszka
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Czas

POLSKI
ANGIELSKI
Zegar
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Drugi
Second
se-con-d
Permalink
Minuta
Minute
min-nit
Permalink
Godzina
Hour
a-o-wa
Permalink
Sekund
A second
a se-con-d
Permalink
Minut
A minute
a min-nit
Permalink
Godzin
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Pół godziny
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Podróże

POLSKI
ANGIELSKI
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Pociąg
Train
tr-ain
Permalink
Samolot
Plane
pl-ane
Permalink
Samolot
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Samolot
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Lewo
Left
le-f-t
Permalink
Prawo
Right
r-ie-t
Permalink
Na lewej
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Po prawej
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Paszport
Passport
pass-por-t
Permalink
Urząd celny
Customs
cus-tom-s
Permalink

Podróże

POLSKI
ANGIELSKI
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Pociąg
Train
tr-ain
Permalink
Samolot
Plane
pl-ane
Permalink
Samolot
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Samolot
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Lewo
Left
le-f-t
Permalink
Prawo
Right
r-ie-t
Permalink
Na lewej
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Po prawej
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Paszport
Passport
pass-por-t
Permalink
Urząd celny
Customs
cus-tom-s
Permalink