Učte se anglicky

Klepněte na kategorii a vyberte si anglický výraz

translated by Google

Poslední věty

Základní slova

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Pondělí
Monday
Mon-day
Permalink
Podzim
Autumn
Au-tum
Permalink
Zimní
Winter
win-ter
Permalink
Jaro
Spring
sp-ring
Permalink
Léto
Summer
sum-mer
Permalink
Úterý
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Středa
Wednesday
Wens-day
Permalink
Čtvrtek
Thursday
Thurs-day
Permalink
Pátek
Friday
Fri-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Neděle
Sunday
Sun-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Abeceda
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Jeden
One
w-u-n
Permalink
Dvě
Two
too
Permalink
Tři
Three
th-r-ee
Permalink
Čtyři (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Čtyři
Four
f-or 4
Permalink
Pět
Five
fi-ve 5
Permalink
Šest
Six
s-ix 6
Permalink
Sedm
Seven
se-ven 7
Permalink
Osm
Eight
a-te 8
Permalink
Devět
Nine
ni-ne
Permalink
Deset
Ten
t-e-n 10
Permalink
Řekni abecedu
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Leden
January
jan-u-a-ry
Permalink
Únor
February
feb-ru-ary
Permalink
Březen
March
m-ar-ch
Permalink

Mluvit v restauraci nebo baru

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Čaj
Tea
Te-a
Permalink
Kuře
Chicken
Chic-ken
Permalink
Vejce
Eggs
Eggs
Permalink
Pivo
Beer
be-er
Permalink
Voda
Water
wa-ter
Permalink

Rozhovor s pohotovostní služby

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Pomoc
Help
Hel-p
Permalink
Jsem nemocný
I am ill
Permalink
Prosím, můžete mi pomoci?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Konverzace věty

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Vítejte
Welcome
wel-cum
Permalink
Ahoj, jak se máš?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Ahoj
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Vítejte v Londýně
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Dobrý den
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Dobrý den, jak se dnes máte?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Dobrou noc a spát!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Fajn, díky.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Jaké je vaše jméno?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Mé jméno je Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Kolik je vám let?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Je mi dvacet devět let
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Ano
Yes
Permalink
Ne
No
Permalink
Ano, prosím
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Ne, Děkuji
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Prosím
Please
Pl-ea-se
Permalink
Jak se máš?
How are you?
How R U
Permalink
Velmi dobře, děkuji.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Pardon
Pardon
par-don
Permalink
Omlouváme
Sorry
sor-ry
Permalink
Kde jsou záchody?
Where are the toilets?
Permalink
Můžete mluvit pomaleji?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Dobrý
Good
Permalink
Špatný
Bad
Permalink
Promiňte, Kde je parkoviště?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Matka
Mother
ma ther
Permalink
Matka
Mother
Ma-ther
Permalink
Otec
Father
fa-ther
Permalink
Bratr
Brother
bro-ther
Permalink
Sestra
Sister
sis-ter
Permalink
Jsi si jistý?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
jeho moje chyba
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' ll vám vědět,
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Dám vám vědět,
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Poslužte si na cukroví
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Vypadáš ohromující
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Krásný
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Nakupování

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Dýně
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Kolik to stojí?
How much is it?
Permalink
Jablko
Apple
a-ple
Permalink
Oranžový
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banán
Banana
ba-na-na
Permalink
Meruňka
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Broskev
Peach
pea-ch
Permalink
Hruška
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Čas

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Hodiny
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Druhý
Second
se-con-d
Permalink
Minuta
Minute
min-nit
Permalink
Hodina
Hour
a-o-wa
Permalink
Druhý
A second
a se-con-d
Permalink
Minut
A minute
a min-nit
Permalink
Hodin
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Půl hodiny
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Cestování

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Vlak
Train
tr-ain
Permalink
Rovina
Plane
pl-ane
Permalink
Letounu
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Letadlo
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Vlevo
Left
le-f-t
Permalink
Právo
Right
r-ie-t
Permalink
Na levé straně
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Na pravé straně
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pas
Passport
pass-por-t
Permalink
Clo
Customs
cus-tom-s
Permalink

Cestování

ČESKÉ
ANGLIčTINA
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Vlak
Train
tr-ain
Permalink
Rovina
Plane
pl-ane
Permalink
Letounu
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Letadlo
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Vlevo
Left
le-f-t
Permalink
Právo
Right
r-ie-t
Permalink
Na levé straně
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Na pravé straně
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pas
Passport
pass-por-t
Permalink
Clo
Customs
cus-tom-s
Permalink