Dysgu Saesneg

Cliciwch categori a dewis Saesneg ymadrodd

translated by Google

Ymadroddion Diweddaraf

Geiriau Sylfaenol

CYMRAEG
SAESNEG
Dydd Mawrth
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Dydd Llun
Monday
Mon-day
Permalink
Hydref
Autumn
Au-tum
Permalink
Gaeaf
Winter
win-ter
Permalink
Gwanwyn
Spring
sp-ring
Permalink
Haf
Summer
sum-mer
Permalink
Dydd Mercher
Wednesday
Wens-day
Permalink
Dydd Iau
Thursday
Thurs-day
Permalink
Dydd Gwener
Friday
Fri-day
Permalink
Dydd Sadwrn
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Dydd Sul
Sunday
Sun-day
Permalink
Dydd Sadwrn
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Wyddor
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Un
One
w-u-n
Permalink
Dau
Two
too
Permalink
Tri
Three
th-r-ee
Permalink
Pedwar (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Pedwar
Four
f-or 4
Permalink
Pum
Five
fi-ve 5
Permalink
Chwe
Six
s-ix 6
Permalink
Saith
Seven
se-ven 7
Permalink
Wyth
Eight
a-te 8
Permalink
Naw
Nine
ni-ne
Permalink
Deg
Ten
t-e-n 10
Permalink
A 1
A a
Permalink
Dweud yr wyddor
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Ionawr
January
jan-u-a-ry
Permalink
Chwefror
February
feb-ru-ary
Permalink
Mawrth
March
m-ar-ch
Permalink

Siarad ar Bwyty neu Bar

CYMRAEG
SAESNEG
Te
Tea
Te-a
Permalink
Cyw Iâr
Chicken
Chic-ken
Permalink
Wyau
Eggs
Eggs
Permalink
Cwrw
Beer
be-er
Permalink
Dŵr
Water
wa-ter
Permalink

Siarad â Gwasanaethau Brys

CYMRAEG
SAESNEG
Help
Help
Hel-p
Permalink
Yr wyf yn sâl
I am ill
Permalink
Allwch chi fy helpu i?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Ymadroddion Sgwrs

CYMRAEG
SAESNEG
Helo, sut wyt ti?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Helo
Hello
Hel-lo
Permalink
Bye Da
Good Bye
Good By-e
Permalink
Croeso
Welcome
wel-cum
Permalink
Croeso i Lundain
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Bore Da
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Bore da, sut wyt ti heddiw?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Nos da a chysgu yn dda!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Fine, diolch.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Beth yw eich enw?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Fy enw i yw Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Beth yw eich oedran?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Rwyf yn 29 mlwydd oed
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Ydy
Yes
Permalink
Dim
No
Permalink
Oes, os gwelwch yn dda
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Na, Diolch
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Os gwelwch yn dda
Please
Pl-ea-se
Permalink
Sut ydych chi?
How are you?
How R U
Permalink
Da iawn, diolch.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Pardwn
Pardon
par-don
Permalink
Mae'n ddrwg gennym
Sorry
sor-ry
Permalink
Lle mae'r toiledau?
Where are the toilets?
Permalink
Allwch chi siarad yn arafach?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Da
Good
Permalink
Gwael
Bad
Permalink
Esgusodwch fi, Pa le y mae y maes parcio?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Mam
Mother
ma ther
Permalink
Mam
Mother
Ma-ther
Permalink
Tad
Father
fa-ther
Permalink
Brother
Brother
bro-ther
Permalink
Chwaer
Sister
sis-ter
Permalink
A ydych yn sicr?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
ei fy fai
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' ll rhoi gwybod i chi
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Byddaf yn rhoi gwybod i chi
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Helpu eich hun at y cwcis
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Rydych yn edrych syfrdanol
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Beautiful
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Siopa

CYMRAEG
SAESNEG
Pwmpen
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Faint yw e?
How much is it?
Permalink
Afal
Apple
a-ple
Permalink
Orange
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banana
Banana
ba-na-na
Permalink
Bricyll
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Peach
Peach
pea-ch
Permalink
Gellyg
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Amser

CYMRAEG
SAESNEG
Cloc
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Ail
Second
se-con-d
Permalink
Cofnod
Minute
min-nit
Permalink
Awr
Hour
a-o-wa
Permalink
Mae ail
A second
a se-con-d
Permalink
Mae munud
A minute
a min-nit
Permalink
Awr
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Hanner awr
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Teithio

CYMRAEG
SAESNEG
Bws
Bus
B-u-s
Permalink
Tacsi
Taxi
tax-i
Permalink
Trên
Train
tr-ain
Permalink
Plane
Plane
pl-ane
Permalink
Aeroplane
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Awyren
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Chwith
Left
le-f-t
Permalink
Hawl
Right
r-ie-t
Permalink
Ar y chwith
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Ar y dde
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pasbort
Passport
pass-por-t
Permalink
Tollau
Customs
cus-tom-s
Permalink

Teithio

CYMRAEG
SAESNEG
Bws
Bus
B-u-s
Permalink
Tacsi
Taxi
tax-i
Permalink
Trên
Train
tr-ain
Permalink
Plane
Plane
pl-ane
Permalink
Aeroplane
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Awyren
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Chwith
Left
le-f-t
Permalink
Hawl
Right
r-ie-t
Permalink
Ar y chwith
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Ar y dde
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pasbort
Passport
pass-por-t
Permalink
Tollau
Customs
cus-tom-s
Permalink