เรียนภาษาอังกฤษ

คลิกหมวดหมู่และเลือกวลีภาษาอังกฤษ

translated by Google

วลีล่าสุด

คำพื้นฐาน

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
วันอังคาร
Tuesday
tu-es-day
Permalink
วันจันทร์
Monday
Mon-day
Permalink
ฤดูใบไม้ร่วง
Autumn
Au-tum
Permalink
ฤดูหนาว
Winter
win-ter
Permalink
ฤดูใบไม้ผลิ
Spring
sp-ring
Permalink
ฤดูร้อน
Summer
sum-mer
Permalink
วันพุธ
Wednesday
Wens-day
Permalink
วันพฤหัสบดี
Thursday
Thurs-day
Permalink
วันศุกร์
Friday
Fri-day
Permalink
วันเสาร์
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
วันอาทิตย์
Sunday
Sun-day
Permalink
วันเสาร์
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
ตัวอักษร
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
หนึ่ง
One
w-u-n
Permalink
สอง
Two
too
Permalink
สาม
Three
th-r-ee
Permalink
สี่ (4)
Four (4)
f-or
Permalink
สี่
Four
f-or 4
Permalink
ห้า
Five
fi-ve 5
Permalink
หก
Six
s-ix 6
Permalink
เจ็ด
Seven
se-ven 7
Permalink
แปด
Eight
a-te 8
Permalink
เก้า
Nine
ni-ne
Permalink
สิบ
Ten
t-e-n 10
Permalink
บอกตัวอักษร
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
มกราคม
January
jan-u-a-ry
Permalink
กุมภาพันธ์
February
feb-ru-ary
Permalink
มีนาคม
March
m-ar-ch
Permalink

พูดคุยที่ร้านอาหารหรือบาร์

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ชา
Tea
Te-a
Permalink
ไก่
Chicken
Chic-ken
Permalink
ไข่
Eggs
Eggs
Permalink
เบียร์
Beer
be-er
Permalink
น้ำ
Water
wa-ter
Permalink

พูดคุยกับบริการฉุกเฉิน

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ช่วยเหลือ
Help
Hel-p
Permalink
ฉันป่วย
I am ill
Permalink
กรุณาคุณสามารถช่วยผมได้ไหม
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

การสนทนาวลี

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับคุณ
Welcome
wel-cum
Permalink
สวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้าง
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
สวัสดี
Hello
Hel-lo
Permalink
Bye ดี
Good Bye
Good By-e
Permalink
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอนดอน
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
เช้าที่ดี
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
ตอนเช้าดีมาก, วิธีการที่คุณวันนี้?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
คืนที่ดีและนอนหลับดี!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
ขอบคุณ, Fine
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
ชื่อของคุณคืออะไร?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
ชื่อของฉันคือริชาร์ด
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
คุณอายุเท่าไหร่?
How old are you?
How old R U?
Permalink
ผมยี่สิบเก้าปี
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
ใช่
Yes
Permalink
ไม่มี
No
Permalink
ใช่โปรด
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
ไม่พอ
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
กรุณา
Please
Pl-ea-se
Permalink
คุณเป็นอย่างไร
How are you?
How R U
Permalink
ดีมากขอบคุณ
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
อภัยโทษ
Pardon
par-don
Permalink
ขอโทษ
Sorry
sor-ry
Permalink
ในกรณีที่ห้องส้วมมีอะไรบ้าง
Where are the toilets?
Permalink
คุณพูดได้ช้าลง?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
ดี
Good
Permalink
ไม่ดี
Bad
Permalink
ขอโทษนะที่จอดรถคือที่ไหน?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
แม่
Mother
ma ther
Permalink
แม่
Mother
Ma-ther
Permalink
พ่อ
Father
fa-ther
Permalink
พี่ชาย
Brother
bro-ther
Permalink
น้องสาว
Sister
sis-ter
Permalink
คุณแน่ใจหรือไม่
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
ความผิดของฉันมัน
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
'' ผมจะแจ้งให้คุณทราบ
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
ฉันจะให้คุณรู้ว่า
I will let you know
i will let u noo
Permalink
ช่วยตัวเองให้คุกกี้
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
คุณดูสวยงาม
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
สวยงาม
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

ช้อปปิ้ง

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
ฟักทอง
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
เท่าไหร่?
How much is it?
Permalink
แอปเปิล
Apple
a-ple
Permalink
สีส้ม
Orange
o-ran-ge
Permalink
กล้วย
Banana
ba-na-na
Permalink
แอปริคอท
Apricot
a-pri-cot
Permalink
พีช
Peach
pea-ch
Permalink
ลูกแพร์
Pear
p-ear
Permalink
นกกีวี
Kiwi
ki-wi
Permalink
มะม่วง
Mango
man-go
Permalink

เวลา

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
Clock
Cl-o-ck
Permalink
ที่สอง
Second
se-con-d
Permalink
นาที
Minute
min-nit
Permalink
ชั่วโมง
Hour
a-o-wa
Permalink
ที่สอง
A second
a se-con-d
Permalink
นาที
A minute
a min-nit
Permalink
ชั่วโมงที่
An hour
an a-oo-wa
Permalink
ครึ่งชั่วโมง
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

การเดินทาง

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
รถบัส
Bus
B-u-s
Permalink
รถแท็กซี่
Taxi
tax-i
Permalink
รถไฟ
Train
tr-ain
Permalink
เครื่องบิน
Plane
pl-ane
Permalink
เครื่องบิน
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
เครื่องบิน
Airplane
air-pl-ane
Permalink
ซ้าย
Left
le-f-t
Permalink
ขวา
Right
r-ie-t
Permalink
ทางด้านซ้าย
On the left
on the l-ef-t
Permalink
ที่อยู่ด้านขวา
On the right
on the r-ie-t
Permalink
หนังสือเดินทาง
Passport
pass-por-t
Permalink
ศุลกากร
Customs
cus-tom-s
Permalink

การเดินทาง

การบินไทย
ภาษาอังกฤษ
รถบัส
Bus
B-u-s
Permalink
รถแท็กซี่
Taxi
tax-i
Permalink
รถไฟ
Train
tr-ain
Permalink
เครื่องบิน
Plane
pl-ane
Permalink
เครื่องบิน
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
เครื่องบิน
Airplane
air-pl-ane
Permalink
ซ้าย
Left
le-f-t
Permalink
ขวา
Right
r-ie-t
Permalink
ทางด้านซ้าย
On the left
on the l-ef-t
Permalink
ที่อยู่ด้านขวา
On the right
on the r-ie-t
Permalink
หนังสือเดินทาง
Passport
pass-por-t
Permalink
ศุลกากร
Customs
cus-tom-s
Permalink