Grundläggande ord

Senast fraser

translated by Google
SVENSKA
ENGELSKA
Tisdag
Tuesday
tu-es-day
Måndag
Monday
Mon-day
Hösten
Autumn
Au-tum
Vinter
Winter
win-ter
Vår
Spring
sp-ring
Sommar
Summer
sum-mer
Onsdag
Wednesday
Wens-day
Torsdag
Thursday
Thurs-day
Fredag
Friday
Fri-day
Lördag
Saturday
Sa-tur-day
Söndag
Sunday
Sun-day
Lördag
Saturday
Sa-tur-day
Alfabetet
Alphabet
al-fa-bet
En
One
w-u-n
Två
Two
too
Tre
Three
th-r-ee
Fyra (4)
Four (4)
f-or
Fyra
Four
f-or 4
Fem
Five
fi-ve 5
Sex
Six
s-ix 6
Sju
Seven
se-ven 7
Åtta
Eight
a-te 8
Nio
Nine
ni-ne
Tio
Ten
t-e-n 10
En en
A a
Säg alfabetet
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Januari
January
jan-u-a-ry
Februari
February
feb-ru-ary
Mars
March
m-ar-ch

Att prata på en restaurang eller bar

Senast fraser

translated by Google
SVENSKA
ENGELSKA
Te
Tea
Te-a
Kyckling
Chicken
Chic-ken
Ägg
Eggs
Eggs
Öl
Beer
be-er
Vatten
Water
wa-ter

Att tala till räddningstjänsten

Senast fraser

translated by Google
SVENSKA
ENGELSKA
Hjälp
Help
Hel-p
Jag är sjuk
I am ill
Snälla kan du hjälpa mig?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Konversation fraser

Senast fraser

translated by Google
SVENSKA
ENGELSKA
Välkommen
Welcome
wel-cum
Hej, hur mår du?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Hallå
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Välkommen till London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
God morgon, hur mår du idag?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
God natt och sov gott!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fine, tack.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Vad är ditt namn?
What is your name?
Wot is your name?
Mitt namn är Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Hur gammal är du?
How old are you?
How old R U?
Jag är 29 år gammal
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Ja
Yes
Inga
No
Ja, tack
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nej, thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Vänligen
Please
Pl-ea-se
Hur mår du?
How are you?
How R U
Mycket bra, tack.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Förlåt
Pardon
par-don
Tyvärr
Sorry
sor-ry
Var är toaletterna?
Where are the toilets?
Kan du tala långsamt?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
God
Good
Dålig
Bad
Ursäkta mig, Var är parkeringen?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Mor
Mother
ma ther
Mor
Mother
Ma-ther
Far
Father
fa-ther
Bror
Brother
bro-ther
Syster
Sister
sis-ter
Är du säker?
Are you sure?
r u sure (shor)
dess mitt fel
its my fault
its my f-aul-t
Jag'' ll låta dig veta
i'll let you know
i-LL let u noo
Jag kommer att låta dig veta
I will let you know
i will let u noo
Ta för dig av kakorna
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Du ser fantastisk
You look stunning
u look stun-ning
Beautiful
Beautiful
bee-u-tif-ful

Shopping

Senast fraser

translated by Google
SVENSKA
ENGELSKA
Pumpa
Pumpkin
Pump-kin
Hur mycket är det?
How much is it?
Apple
Apple
a-ple
Orange
Orange
o-ran-ge
Banan
Banana
ba-na-na
Aprikos
Apricot
a-pri-cot
Persika
Peach
pea-ch
Päron
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Tid

Senast fraser

translated by Google
SVENSKA
ENGELSKA
Klocka
Clock
Cl-o-ck
Andra
Second
se-con-d
Minut
Minute
min-nit
Timme
Hour
a-o-wa
En andra
A second
a se-con-d
En minut
A minute
a min-nit
En timme
An hour
an a-oo-wa
En halvtimme
Half an hour
har-f an a-oo-wa