Učte sa anglicky

Kliknite na kategóriu a vyberte si anglický výraz

translated by Google

Poslednej vety

Základné slová

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Pondelok
Monday
Mon-day
Permalink
Jeseň
Autumn
Au-tum
Permalink
Zimné
Winter
win-ter
Permalink
Jar
Spring
sp-ring
Permalink
Leto
Summer
sum-mer
Permalink
Utorok
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Streda
Wednesday
Wens-day
Permalink
Štvrtok
Thursday
Thurs-day
Permalink
Piatok
Friday
Fri-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Nedeľa
Sunday
Sun-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Abeceda
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Jeden
One
w-u-n
Permalink
Dve
Two
too
Permalink
Tri
Three
th-r-ee
Permalink
Štyri (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Štyri
Four
f-or 4
Permalink
Päť
Five
fi-ve 5
Permalink
Šesť
Six
s-ix 6
Permalink
Sedem
Seven
se-ven 7
Permalink
Osem
Eight
a-te 8
Permalink
Deväť
Nine
ni-ne
Permalink
Desať
Ten
t-e-n 10
Permalink
Povedz abecedu
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Január
January
jan-u-a-ry
Permalink
Február
February
feb-ru-ary
Permalink
Marec
March
m-ar-ch
Permalink

Hovoriť v reštaurácii alebo bare

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Čaj
Tea
Te-a
Permalink
Kurča
Chicken
Chic-ken
Permalink
Vajcia
Eggs
Eggs
Permalink
Pivo
Beer
be-er
Permalink
Voda
Water
wa-ter
Permalink

Rozhovor s pohotovostnej služby

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Pomoc
Help
Hel-p
Permalink
Som chorý
I am ill
Permalink
Prosím, môžete mi pomôcť?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Konverzácia vety

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Vitajte
Welcome
wel-cum
Permalink
Ahoj, ako sa máš?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Ahoj
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Vitajte v Londýne
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Dobrý deň
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Dobrý deň, ako sa dnes máte?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Dobrú noc a spať!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Fajn, vďaka.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Aké je vaše meno?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Moje meno je Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Koľko máte rokov?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Je mi dvadsať deväť rokov
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Áno
Yes
Permalink
Nie
No
Permalink
Áno, prosím
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Nie, Ďakujem
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Prosím
Please
Pl-ea-se
Permalink
Ako sa máš?
How are you?
How R U
Permalink
Veľmi dobre, ďakujem.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Pardon
Pardon
par-don
Permalink
Ospravedlňujeme
Sorry
sor-ry
Permalink
Kde sú záchody?
Where are the toilets?
Permalink
Môžete hovoriť pomalšie?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Dobrý
Good
Permalink
Zlý
Bad
Permalink
Prepáčte, Kde je parkovisko?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Matka
Mother
ma ther
Permalink
Matka
Mother
Ma-ther
Permalink
Otec
Father
fa-ther
Permalink
Brat
Brother
bro-ther
Permalink
Sestra
Sister
sis-ter
Permalink
Si si istý?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
jeho moja chyba
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' ll vám vedieť,
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Dám vám vedieť,
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Ponúknite sa na cukroví
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Vyzeráš ohromujúci
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Krásny
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Nakupovanie

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Tekvica
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Koľko to stojí?
How much is it?
Permalink
Jablko
Apple
a-ple
Permalink
Oranžový
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banán
Banana
ba-na-na
Permalink
Marhuľa
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Broskyňa
Peach
pea-ch
Permalink
Hruška
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Čas

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Hodiny
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Druhý
Second
se-con-d
Permalink
Minúta
Minute
min-nit
Permalink
Hodina
Hour
a-o-wa
Permalink
Druhý
A second
a se-con-d
Permalink
Minút
A minute
a min-nit
Permalink
Hodín
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Pol hodiny
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Cestovanie

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Vlak
Train
tr-ain
Permalink
Rovina
Plane
pl-ane
Permalink
Lietadla
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Lietadlo
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Vľavo
Left
le-f-t
Permalink
Právo
Right
r-ie-t
Permalink
Na ľavej strane
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Na pravej strane
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pas
Passport
pass-por-t
Permalink
Clo
Customs
cus-tom-s
Permalink

Cestovanie

SLOVENSKÁ
ANGLIčTINA
Autobus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Vlak
Train
tr-ain
Permalink
Rovina
Plane
pl-ane
Permalink
Lietadla
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Lietadlo
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Vľavo
Left
le-f-t
Permalink
Právo
Right
r-ie-t
Permalink
Na ľavej strane
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Na pravej strane
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Pas
Passport
pass-por-t
Permalink
Clo
Customs
cus-tom-s
Permalink