Научите енглески

Кликните на категорију и одабрати енглески фраза

translated by Google

Најновије Фразе

Основних речи

СРПСКА
Енглески
Понедељак
Monday
Mon-day
Permalink
Јесен
Autumn
Au-tum
Permalink
Зима
Winter
win-ter
Permalink
Пролеће
Spring
sp-ring
Permalink
Лето
Summer
sum-mer
Permalink
Уторак
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Среда
Wednesday
Wens-day
Permalink
Четвртак
Thursday
Thurs-day
Permalink
Петак
Friday
Fri-day
Permalink
Субота
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Недеља
Sunday
Sun-day
Permalink
Субота
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Азбука
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Један
One
w-u-n
Permalink
Два
Two
too
Permalink
Три
Three
th-r-ee
Permalink
Четири (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Четири
Four
f-or 4
Permalink
Пет
Five
fi-ve 5
Permalink
Шест
Six
s-ix 6
Permalink
Седам
Seven
se-ven 7
Permalink
Осам
Eight
a-te 8
Permalink
Девет
Nine
ni-ne
Permalink
Десет
Ten
t-e-n 10
Permalink
Изговорите азбуку
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Јануар
January
jan-u-a-ry
Permalink
Фебруар
February
feb-ru-ary
Permalink
Март
March
m-ar-ch
Permalink

Говорећи на Ресторан или бар

СРПСКА
Енглески
Чај
Tea
Te-a
Permalink
Пилетина
Chicken
Chic-ken
Permalink
Јаја
Eggs
Eggs
Permalink
Пиво
Beer
be-er
Permalink
Вода
Water
wa-ter
Permalink

У разговору са Хитне службе

СРПСКА
Енглески
Помоћи
Help
Hel-p
Permalink
Ја сам болестан
I am ill
Permalink
Молимо вас може ли ми помоћи?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Разговор Фразе

СРПСКА
Енглески
Добродошао
Welcome
wel-cum
Permalink
Здраво, како си?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Здраво
Hello
Hel-lo
Permalink
Гоод Бие
Good Bye
Good By-e
Permalink
Добродошли у Лондону
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Добро јутро
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Добро јутро, како си данас?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Лаку ноћ и спавати добро!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Фино, хвала.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Како се зовеш?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Моје име је Ричард
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Колико имаш година?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Ја сам двадесет девет година
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Да
Yes
Permalink
Не
No
Permalink
Да, молим
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Не, Хвала
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Молим вас
Please
Pl-ea-se
Permalink
Како сте?
How are you?
How R U
Permalink
Веома добро, хвала.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Пардон
Pardon
par-don
Permalink
Жао
Sorry
sor-ry
Permalink
Где су тоалети?
Where are the toilets?
Permalink
Да ли можете да говорите спорије?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Добар
Good
Permalink
Лош
Bad
Permalink
Извините, где је паркинг?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Мајка
Mother
ma ther
Permalink
Мајка
Mother
Ma-ther
Permalink
Отац
Father
fa-ther
Permalink
Брат
Brother
bro-ther
Permalink
Сестра
Sister
sis-ter
Permalink
Да ли сте сигурни?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
његова моја кривица
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
И'' лл да знаш
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Ја ћу вас обавестити
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Послужите се колаче
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Изгледаш запањујуће
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Леп
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Куповина

СРПСКА
Енглески
Бундева
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Колико је?
How much is it?
Permalink
Јабука
Apple
a-ple
Permalink
Поморанџа
Orange
o-ran-ge
Permalink
Банана
Banana
ba-na-na
Permalink
Кајсија
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Бресква
Peach
pea-ch
Permalink
Крушка
Pear
p-ear
Permalink
Киви
Kiwi
ki-wi
Permalink
Манго
Mango
man-go
Permalink

Време

СРПСКА
Енглески
Сат
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Други
Second
se-con-d
Permalink
Минут
Minute
min-nit
Permalink
Сат
Hour
a-o-wa
Permalink
Други
A second
a se-con-d
Permalink
Минут
A minute
a min-nit
Permalink
Сат
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Пола сата
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Путовање

СРПСКА
Енглески
Аутобус
Bus
B-u-s
Permalink
Такси
Taxi
tax-i
Permalink
Воз
Train
tr-ain
Permalink
Авион
Plane
pl-ane
Permalink
Авион
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Авион
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Лево
Left
le-f-t
Permalink
Право
Right
r-ie-t
Permalink
Са леве стране
On the left
on the l-ef-t
Permalink
На десној
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Пасош
Passport
pass-por-t
Permalink
Царина
Customs
cus-tom-s
Permalink

Путовање

СРПСКА
Енглески
Аутобус
Bus
B-u-s
Permalink
Такси
Taxi
tax-i
Permalink
Воз
Train
tr-ain
Permalink
Авион
Plane
pl-ane
Permalink
Авион
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Авион
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Лево
Left
le-f-t
Permalink
Право
Right
r-ie-t
Permalink
Са леве стране
On the left
on the l-ef-t
Permalink
На десној
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Пасош
Passport
pass-por-t
Permalink
Царина
Customs
cus-tom-s
Permalink