Cuvinte de bază

Ultimele Expresii

translated by Google
ROMÂN
ENGLEZ
Luni
Monday
Mon-day
Toamnă
Autumn
Au-tum
Iarnă
Winter
win-ter
Primăvară
Spring
sp-ring
Vară
Summer
sum-mer
Marţi
Tuesday
tu-es-day
Miercuri
Wednesday
Wens-day
Joi
Thursday
Thurs-day
Vineri
Friday
Fri-day
Sâmbătă
Saturday
Sa-tur-day
Duminică
Sunday
Sun-day
Sâmbătă
Saturday
Sa-tur-day
Alfabet
Alphabet
al-fa-bet
Unul
One
w-u-n
Două
Two
too
Trei
Three
th-r-ee
Patru (4)
Four (4)
f-or
Patru
Four
f-or 4
Cinci
Five
fi-ve 5
Şase
Six
s-ix 6
Şapte
Seven
se-ven 7
Opt
Eight
a-te 8
Nouă
Nine
ni-ne
Zece
Ten
t-e-n 10
A o
A a
Spune alfabetul
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Ianuarie
January
jan-u-a-ry
Februarie
February
feb-ru-ary
Martie
March
m-ar-ch

Vorbind la un restaurant sau bar

Ultimele Expresii

translated by Google
ROMÂN
ENGLEZ
Ceai
Tea
Te-a
Pui
Chicken
Chic-ken
Ouă
Eggs
Eggs
Bere
Beer
be-er
Apă
Water
wa-ter

Vorbind la serviciile de urgenţă

Ultimele Expresii

translated by Google
ROMÂN
ENGLEZ
Ajutor
Help
Hel-p
Eu sunt bolnav
I am ill
Vă rugăm să mă puteţi ajuta?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Conversaţie Expresii

Ultimele Expresii

translated by Google
ROMÂN
ENGLEZ
Bun venit
Welcome
wel-cum
Buna ziua, ce mai faci?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Alo
Hello
Hel-lo
La revedere
Good Bye
Good By-e
Bine ati venit la Londra
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Bună dimineaţa
Good Morning
Good Mor-ning
Bună dimineaţa, ce mai faci azi?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Noapte buna si somn bine!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Mulţumesc Fine,.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Care este numele tau?
What is your name?
Wot is your name?
Numele meu este Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Câţi ani aveţi?
How old are you?
How old R U?
Am douăzeci şi nouă ani vechi
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Da
Yes
Nu
No
Da, vă rog
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nu, mulţumesc
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Vă rog
Please
Pl-ea-se
Ce mai faci?
How are you?
How R U
Foarte bine, mulţumesc.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Poftim
Pardon
par-don
Scuze
Sorry
sor-ry
Unde sunt toaletele?
Where are the toilets?
Poţi să vorbeşti mai încet?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Bine
Good
Rău
Bad
Scuză-mă, unde este loc de parcare?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Mamă
Mother
ma ther
Mamă
Mother
Ma-ther
Tată
Father
fa-ther
Frate
Brother
bro-ther
Soră
Sister
sis-ter
Ești sigur?
Are you sure?
r u sure (shor)
vina sa-mi
its my fault
its my f-aul-t
I'' ll să știi
i'll let you know
i-LL let u noo
Eu va lasa sa stii
I will let you know
i will let u noo
Ajuta-te la cookie-uri
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Te uiți uimitoare
You look stunning
u look stun-ning
Frumos
Beautiful
bee-u-tif-ful

Cumpărături

Ultimele Expresii

translated by Google
ROMÂN
ENGLEZ
Dovleac
Pumpkin
Pump-kin
Cât de mult este?
How much is it?
Măr
Apple
a-ple
Portocaliu
Orange
o-ran-ge
Banană
Banana
ba-na-na
Caisă
Apricot
a-pri-cot
Piersic
Peach
pea-ch
Pară
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Timp

Ultimele Expresii

translated by Google
ROMÂN
ENGLEZ
Ceas
Clock
Cl-o-ck
Al doilea
Second
se-con-d
Minut
Minute
min-nit
Oră
Hour
a-o-wa
O a doua
A second
a se-con-d
Un minut
A minute
a min-nit
O oră
An hour
an a-oo-wa
O jumătate de oră
Half an hour
har-f an a-oo-wa