Kliem bażiċi

Frażijiet aħħar

translated by Google
MALTI
INGLIż
It-tnejn
Monday
Mon-day
Ħarifa
Autumn
Au-tum
Xitwa
Winter
win-ter
Tar-Rebbiegħa
Spring
sp-ring
Sajf
Summer
sum-mer
It-Tlieta
Tuesday
tu-es-day
L-Erbgħa
Wednesday
Wens-day
Il-Ħamis
Thursday
Thurs-day
Il-Ġimgħa
Friday
Fri-day
Is-Sibt
Saturday
Sa-tur-day
Il-Ħadd
Sunday
Sun-day
Is-Sibt
Saturday
Sa-tur-day
Alfabett
Alphabet
al-fa-bet
Wieħed
One
w-u-n
Żewġ
Two
too
Tliet
Three
th-r-ee
Erba '(4)
Four (4)
f-or
Erba '
Four
f-or 4
Ħames
Five
fi-ve 5
Sitt
Six
s-ix 6
Seba '
Seven
se-ven 7
Tmien
Eight
a-te 8
Disa '
Nine
ni-ne
Għaxar
Ten
t-e-n 10
A 1
A a
Jiġifieri l-alfabett
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Jannar
January
jan-u-a-ry
Frar
February
feb-ru-ary
Marzu
March
m-ar-ch

Nitkellmu fuq ristorant jew bar

Frażijiet aħħar

translated by Google
MALTI
INGLIż
Te
Tea
Te-a
Tat-tiġieġ
Chicken
Chic-ken
Bajd
Eggs
Eggs
Beer
Beer
be-er
Ilma
Water
wa-ter

Tkellem lill-Servizzi ta 'Emerġenza

Frażijiet aħħar

translated by Google
MALTI
INGLIż
Għajnuna
Help
Hel-p
I am morda
I am ill
Jekk jogħġbok inti tista 'tgħini?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Konversazzjoni Frażijiet

Frażijiet aħħar

translated by Google
MALTI
INGLIż
Merħba
Welcome
wel-cum
Hello, kif int?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Hello
Hello
Hel-lo
Tajba Bye
Good Bye
Good By-e
Merħba għall Londra
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
Għodwa t-tajba, kif inti llum?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Bil-lejl tajba u ta 'rqad ukoll!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Multa, grazzi.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
X'inhu l-isem tiegħek?
What is your name?
Wot is your name?
Jisimni Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Kemm qodma int?
How old are you?
How old R U?
I am 29 sena
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Iva
Yes
L-ebda
No
Iva, jekk jogħġbok
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Le, thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Jekk jogħġbok
Please
Pl-ea-se
Kif inti?
How are you?
How R U
Tajjeb ħafna, grazzi.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Maħfra
Pardon
par-don
Jiddispjacini
Sorry
sor-ry
Fejn huma l-toilets?
Where are the toilets?
Tista jitkellmu aktar bil-mod?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Tajba
Good
Bad
Bad
Skuża me, Fejn hi l-parkeġġ?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Omm
Mother
ma ther
Omm
Mother
Ma-ther
Missier
Father
fa-ther
Brother
Brother
bro-ther
Sister
Sister
sis-ter
Int żgur?
Are you sure?
r u sure (shor)
tort tiegħu tiegħi
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll tavżak
i'll let you know
i-LL let u noo
I ser tavżak
I will let you know
i will let u noo
Tgħin lilek innifsek biex l-cookies
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Inti tfittex isturdament
You look stunning
u look stun-ning
Beautiful
Beautiful
bee-u-tif-ful

Xiri

Frażijiet aħħar

translated by Google
MALTI
INGLIż
Qara
Pumpkin
Pump-kin
Kemm huwa?
How much is it?
Apple
Apple
a-ple
Orange
Orange
o-ran-ge
Banana
Banana
ba-na-na
Berquq
Apricot
a-pri-cot
Ħawħ
Peach
pea-ch
Pear
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Ħin

Frażijiet aħħar

translated by Google
MALTI
INGLIż
Arloġġ
Clock
Cl-o-ck
It-tieni
Second
se-con-d
Minuta
Minute
min-nit
Siegħa
Hour
a-o-wa
It-tieni
A second
a se-con-d
A minuta
A minute
a min-nit
Siegħa
An hour
an a-oo-wa
Nofs siegħa
Half an hour
har-f an a-oo-wa