Focail Bunúsach

Frásaí is déanaí

translated by Google
GAEILGE
BéARLA
Dé Luain
Monday
Mon-day
Fómhar
Autumn
Au-tum
Gheimhridh
Winter
win-ter
Earrach
Spring
sp-ring
Samhraidh
Summer
sum-mer
Dé Máirt
Tuesday
tu-es-day
Dé Céadaoin
Wednesday
Wens-day
Déardaoin
Thursday
Thurs-day
Dé hAoine
Friday
Fri-day
Dé Sathairn
Saturday
Sa-tur-day
Dé Domhnaigh
Sunday
Sun-day
Dé Sathairn
Saturday
Sa-tur-day
Aibítir
Alphabet
al-fa-bet
A hAon
One
w-u-n
Dhá
Two
too
Trí
Three
th-r-ee
Ceithre (4)
Four (4)
f-or
Ceithre
Four
f-or 4
Cúig
Five
fi-ve 5
Six
s-ix 6
Seacht
Seven
se-ven 7
Ocht
Eight
a-te 8
Naoi
Nine
ni-ne
Deich
Ten
t-e-n 10
A a
A a
Abair leis an aibítir
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Eanáir
January
jan-u-a-ry
Feabhra
February
feb-ru-ary
Márta
March
m-ar-ch

Ag caint ag Bialann nó Bar

Frásaí is déanaí

translated by Google
GAEILGE
BéARLA
Tae
Tea
Te-a
Sicín
Chicken
Chic-ken
Uibheacha
Eggs
Eggs
Beoir
Beer
be-er
Uisce
Water
wa-ter

Ag caint leis na Seirbhísí Éigeandála

Frásaí is déanaí

translated by Google
GAEILGE
BéARLA
Cabhair
Help
Hel-p
Tá mé tinn
I am ill
Cuir is féidir leat cabhrú liom?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Frásaí Comhrá

Frásaí is déanaí

translated by Google
GAEILGE
BéARLA
Fáilte
Welcome
wel-cum
Dia duit, conas atá tú?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Dia duit
Hello
Hel-lo
Dea-Bye
Good Bye
Good By-e
Fáilte go dtí Londain
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Maidin Mhaith
Good Morning
Good Mor-ning
Dea-maidin, conas atá tú inniu?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Oíche mhaith agus codladh go maith!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Fine, a bhuíochas sin.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Cad is ainm duit?
What is your name?
Wot is your name?
Is é mo ainm Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Cén aois atá tú?
How old are you?
How old R U?
Tá mé fiche a naoi mbliana d'aois
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Is ea
Yes
Uimh
No
Tá, le do thoil
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
No, Thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Le do thoil
Please
Pl-ea-se
Conas atá tú?
How are you?
How R U
Go han-mhaith raibh maith agat,.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Maithiúnas
Pardon
par-don
Tá brón orm
Sorry
sor-ry
Cá bhfuil an leithreas?
Where are the toilets?
An féidir leat labhairt níos moille?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Dea-
Good
Bad
Bad
Gabh mo leithscéal, tá I gcás an carrchlós?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Máthair
Mother
ma ther
Máthair
Mother
Ma-ther
Athair
Father
fa-ther
Deartháir
Brother
bro-ther
Deirfiúr
Sister
sis-ter
An bhfuil tú cinnte?
Are you sure?
r u sure (shor)
a mo locht
its my fault
its my f-aul-t
Feicfidh mé in iúl duit''
i'll let you know
i-LL let u noo
Beidh mé in iúl a fhios agat
I will let you know
i will let u noo
Tarraing ort leis na fianáin
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Tú ag féachaint stiúdú
You look stunning
u look stun-ning
Álainn
Beautiful
bee-u-tif-ful

Siopadóireacht

Frásaí is déanaí

translated by Google
GAEILGE
BéARLA
Pumpkin
Pumpkin
Pump-kin
Cé mhéad atá air?
How much is it?
Apple
Apple
a-ple
Orange
Orange
o-ran-ge
Banana
Banana
ba-na-na
Apricot
Apricot
a-pri-cot
Peach
Peach
pea-ch
Piorra
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mango
Mango
man-go

Am

Frásaí is déanaí

translated by Google
GAEILGE
BéARLA
Clog
Clock
Cl-o-ck
Dara
Second
se-con-d
Nóiméad
Minute
min-nit
Uair
Hour
a-o-wa
An dara
A second
a se-con-d
A nóiméad
A minute
a min-nit
Uair an chloig
An hour
an a-oo-wa
Leath uair an chloig
Half an hour
har-f an a-oo-wa