Alapvető szavak

Utolsó mondatok

translated by Google
MAGYAR
ANGOL
Hétfő
Monday
Mon-day
Ősz
Autumn
Au-tum
Tél
Winter
win-ter
Tavasz
Spring
sp-ring
Nyár
Summer
sum-mer
Kedd
Tuesday
tu-es-day
Szerda
Wednesday
Wens-day
Csütörtök
Thursday
Thurs-day
Péntek
Friday
Fri-day
Szombat
Saturday
Sa-tur-day
Vasárnap
Sunday
Sun-day
Szombat
Saturday
Sa-tur-day
Ábécé
Alphabet
al-fa-bet
Egy
One
w-u-n
Két
Two
too
Három
Three
th-r-ee
Négy (4)
Four (4)
f-or
Négy
Four
f-or 4
Öt
Five
fi-ve 5
Hat
Six
s-ix 6
Hét
Seven
se-ven 7
Nyolc
Eight
a-te 8
Kilenc
Nine
ni-ne
Tíz
Ten
t-e-n 10
Egy 1
A a
Mondja az ábécét
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Január
January
jan-u-a-ry
Február
February
feb-ru-ary
Március
March
m-ar-ch

Talking egy étterem vagy bár

Utolsó mondatok

translated by Google
MAGYAR
ANGOL
Tea
Tea
Te-a
Csirke
Chicken
Chic-ken
Tojás
Eggs
Eggs
Sör
Beer
be-er
Víz
Water
wa-ter

Beszélgetés a Vészhívás

Utolsó mondatok

translated by Google
MAGYAR
ANGOL
Segítség
Help
Hel-p
Beteg vagyok
I am ill
Kérjük, tud nekem segíteni?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?

Beszélgetés mondatok

Utolsó mondatok

translated by Google
MAGYAR
ANGOL
Üdvözöljük
Welcome
wel-cum
Hello, how are you?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Helló
Hello
Hel-lo
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Üdvözöljük a London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Jó reggelt
Good Morning
Good Mor-ning
Jó reggelt, hogy van ma?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Jó éjszakát és az alvás is!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Rendben, köszönöm.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Mi a neved?
What is your name?
Wot is your name?
A nevem Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Hány éves vagy?
How old are you?
How old R U?
Én 29 éves
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Igen
Yes
Nincs
No
Igen, kérem
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Nem, köszönöm
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Kérem
Please
Pl-ea-se
Hogy vagy?
How are you?
How R U
Nagyon jól, köszönöm.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Bocsánat
Pardon
par-don
Bocsánat
Sorry
sor-ry
Hol vannak a WC?
Where are the toilets?
Tud beszélni lassabban?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Good
Rossz
Bad
Elnézést, hol van a parkoló?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Anya
Mother
ma ther
Anya
Mother
Ma-ther
Apa
Father
fa-ther
Testvér
Brother
bro-ther
Lánytestvér
Sister
sis-ter
Biztos vagy benne?
Are you sure?
r u sure (shor)
az én hibám
its my fault
its my f-aul-t
i'' ll tudd
i'll let you know
i-LL let u noo
Azt tudatja Önnel
I will let you know
i will let u noo
Segíts magadon, hogy a cookie-k
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Úgy nézel ki, lenyűgöző
You look stunning
u look stun-ning
Szép
Beautiful
bee-u-tif-ful

Bevásárlás

Utolsó mondatok

translated by Google
MAGYAR
ANGOL
Tök
Pumpkin
Pump-kin
Mennyibe kerül?
How much is it?
Alma
Apple
a-ple
Narancs
Orange
o-ran-ge
Banán
Banana
ba-na-na
Sárgabarack
Apricot
a-pri-cot
Őszibarack
Peach
pea-ch
Körte
Pear
p-ear
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Mangó
Mango
man-go

Idő

Utolsó mondatok

translated by Google
MAGYAR
ANGOL
Óra
Clock
Cl-o-ck
Második
Second
se-con-d
Perc
Minute
min-nit
Óra
Hour
a-o-wa
Egy második
A second
a se-con-d
Egy perc
A minute
a min-nit
Egy óra
An hour
an a-oo-wa
Fél óra
Half an hour
har-f an a-oo-wa