למד אנגלית

לחץ על קטגוריה ובחרו ביטוי באנגלית

translated by Google

ביטויים אחרונות

מילים בסיסי

עבריים
אנגלית
יום שני
Monday
Mon-day
Permalink
סתיו
Autumn
Au-tum
Permalink
חורף
Winter
win-ter
Permalink
אביב
Spring
sp-ring
Permalink
קיץ
Summer
sum-mer
Permalink
יום שלישי
Tuesday
tu-es-day
Permalink
יום רביעי
Wednesday
Wens-day
Permalink
יום חמישי
Thursday
Thurs-day
Permalink
יום שישי
Friday
Fri-day
Permalink
שבת
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
יום ראשון
Sunday
Sun-day
Permalink
שבת
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
אלפבית
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
אחד
One
w-u-n
Permalink
שני
Two
too
Permalink
שלוש
Three
th-r-ee
Permalink
ארבעה (4)
Four (4)
f-or
Permalink
ארבעה
Four
f-or 4
Permalink
חמש
Five
fi-ve 5
Permalink
שש
Six
s-ix 6
Permalink
שבע
Seven
se-ven 7
Permalink
שמונה
Eight
a-te 8
Permalink
תשע
Nine
ni-ne
Permalink
עשר
Ten
t-e-n 10
Permalink
לומר את האלפבית
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
ינואר
January
jan-u-a-ry
Permalink
פבואר
February
feb-ru-ary
Permalink
מרץ
March
m-ar-ch
Permalink

מדברים במסעדה או בר

עבריים
אנגלית
תה
Tea
Te-a
Permalink
עוף
Chicken
Chic-ken
Permalink
ביצים
Eggs
Eggs
Permalink
בירה
Beer
be-er
Permalink
מים
Water
wa-ter
Permalink

לדבר עם שירותי החירום

עבריים
אנגלית
עזרה
Help
Hel-p
Permalink
אני חולה
I am ill
Permalink
בבקשה אתה יכול לעזור לי?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

שיחה ביטויים

עבריים
אנגלית
ברוך הבא
Welcome
wel-cum
Permalink
שלום, מה שלומך?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
שלום
Hello
Hel-lo
Permalink
טוב ביי
Good Bye
Good By-e
Permalink
ברוכים הבאים ללונדון
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
בקר טוב
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
בוקר טוב, מה שלומך היום?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
לילה לישון טוב טוב!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
טוב, תודה.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
מה שמך?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
שמי הוא ריצ'רד
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
בן כמה אתה?
How old are you?
How old R U?
Permalink
אני 29 שנים
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
כן
Yes
Permalink
לא
No
Permalink
כן, בבקשה
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
לא, תודה
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
בבקשה
Please
Pl-ea-se
Permalink
מה שלומך?
How are you?
How R U
Permalink
טוב מאוד, תודה.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
סליחה
Pardon
par-don
Permalink
מצטער
Sorry
sor-ry
Permalink
איפה השירותים?
Where are the toilets?
Permalink
האם תוכל לדבר יותר לאט?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
טוב
Good
Permalink
רע
Bad
Permalink
סליחה, איפה החניון?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
אמא
Mother
ma ther
Permalink
אמא
Mother
Ma-ther
Permalink
אב
Father
fa-ther
Permalink
אח
Brother
bro-ther
Permalink
אחות
Sister
sis-ter
Permalink
האם אתה בטוח?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
אשמתי שלה
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' ll לתת לך לדעת
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
אני אתן לך לדעת
I will let you know
i will let u noo
Permalink
לעזור לעצמך לעוגיות
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
את הנראית מדהימה
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
יפה
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

קניות

עבריים
אנגלית
דלעת
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
כמה זה עולה?
How much is it?
Permalink
תפוח
Apple
a-ple
Permalink
תפוז
Orange
o-ran-ge
Permalink
בננה
Banana
ba-na-na
Permalink
משמש
Apricot
a-pri-cot
Permalink
אפרסק
Peach
pea-ch
Permalink
אגס
Pear
p-ear
Permalink
קיווי
Kiwi
ki-wi
Permalink
מנגו
Mango
man-go
Permalink

זמן

עבריים
אנגלית
שעון
Clock
Cl-o-ck
Permalink
שני
Second
se-con-d
Permalink
דקה
Minute
min-nit
Permalink
שעה
Hour
a-o-wa
Permalink
2
A second
a se-con-d
Permalink
דקות
A minute
a min-nit
Permalink
שעה
An hour
an a-oo-wa
Permalink
חצי שעה
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Travelling

עבריים
אנגלית
אוטובוס
Bus
B-u-s
Permalink
מונית
Taxi
tax-i
Permalink
רכבת
Train
tr-ain
Permalink
מטוס
Plane
pl-ane
Permalink
מטוס
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
מטוס
Airplane
air-pl-ane
Permalink
שמאל
Left
le-f-t
Permalink
ימין
Right
r-ie-t
Permalink
בצד השמאל
On the left
on the l-ef-t
Permalink
בצד הימין
On the right
on the r-ie-t
Permalink
דרכון
Passport
pass-por-t
Permalink
מכס
Customs
cus-tom-s
Permalink

Travelling

עבריים
אנגלית
אוטובוס
Bus
B-u-s
Permalink
מונית
Taxi
tax-i
Permalink
רכבת
Train
tr-ain
Permalink
מטוס
Plane
pl-ane
Permalink
מטוס
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
מטוס
Airplane
air-pl-ane
Permalink
שמאל
Left
le-f-t
Permalink
ימין
Right
r-ie-t
Permalink
בצד השמאל
On the left
on the l-ef-t
Permalink
בצד הימין
On the right
on the r-ie-t
Permalink
דרכון
Passport
pass-por-t
Permalink
מכס
Customs
cus-tom-s
Permalink