Aprann lang angle

Klike sou yon kategori ak chwazi yon fraz angle

translated by Google

Latest fraz

Mo Debaz

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Lendi
Monday
Mon-day
Permalink
Autumn
Autumn
Au-tum
Permalink
Ivè
Winter
win-ter
Permalink
Prentan
Spring
sp-ring
Permalink
Pandan ete
Summer
sum-mer
Permalink
Madi
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Mèkredi
Wednesday
Wens-day
Permalink
Jedi
Thursday
Thurs-day
Permalink
Vandredi
Friday
Fri-day
Permalink
Samdi
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Dimanch
Sunday
Sun-day
Permalink
Samdi
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Alfabèt
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
One
One
w-u-n
Permalink
De
Two
too
Permalink
Twa
Three
th-r-ee
Permalink
Kat (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Seven
Four
f-or 4
Permalink
Seven
Five
fi-ve 5
Permalink
Seven
Six
s-ix 6
Permalink
Sèt
Seven
se-ven 7
Permalink
Seven
Eight
a-te 8
Permalink
Seven
Nine
ni-ne
Permalink
Dis
Ten
t-e-n 10
Permalink
Yon yon
A a
Permalink
Di alfabè a
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Janvye
January
jan-u-a-ry
Permalink
Fevriye
February
feb-ru-ary
Permalink
Mas
March
m-ar-ch
Permalink

Pale nan yon Restoran oswa Bawo

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Tea
Tea
Te-a
Permalink
Poul
Chicken
Chic-ken
Permalink
Ze
Eggs
Eggs
Permalink
Byè
Beer
be-er
Permalink
Dlo
Water
wa-ter
Permalink

Pale ak Sèvis ijans yo

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Ede
Help
Hel-p
Permalink
Se mwen menm malad
I am ill
Permalink
Tanpri ou ka ede m 'konsa?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Konvèsasyon fraz

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Byenveni
Welcome
wel-cum
Permalink
Hello, kijan ou ye?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Bonjou
Hello
Hel-lo
Permalink
Babay
Good Bye
Good By-e
Permalink
Byenveni nan London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Good morning, kouman ou ye jodi a?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Bon lannwit ak dòmi byen!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Fine, mèsi.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Ki jan ou rele?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
My name is Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Ki laj ou?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Se mwen menm ven nèf zan
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Wi
Yes
Permalink
Pa gen
No
Permalink
Wi, tanpri,
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Non, Thankyou
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Tanpri,
Please
Pl-ea-se
Permalink
Kouman ou ye?
How are you?
How R U
Permalink
Trè byen, mèsi.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Padonnen
Pardon
par-don
Permalink
Padon
Sorry
sor-ry
Permalink
Kote twalèt yo?
Where are the toilets?
Permalink
Èske ou ka pale pi dousman?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Bon
Good
Permalink
Move
Bad
Permalink
Eskize m ', Mi la ou se pak la machin?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Manman
Mother
ma ther
Permalink
Manman
Mother
Ma-ther
Permalink
Papa
Father
fa-ther
Permalink
Frè
Brother
bro-ther
Permalink
Sister
sis-ter
Permalink
Èske ou sèten?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
li yo fòt mwen
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
mwen'' pral kite w konnen
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Mwen pral kite w konnen
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Ede tèt ou bay bonbon yo
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Ou gade sansasyonèl
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Bèl
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Shopping

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Joumou
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Nan ki pwen li ye?
How much is it?
Permalink
Apple
Apple
a-ple
Permalink
Orange
Orange
o-ran-ge
Permalink
Bannann
Banana
ba-na-na
Permalink
Abiko
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Pèch
Peach
pea-ch
Permalink
Pwa
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Tan

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Clock
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Dezyèm
Second
se-con-d
Permalink
Minit
Minute
min-nit
Permalink
Hour
a-o-wa
Permalink
Yon dezyèm
A second
a se-con-d
Permalink
Yon minit
A minute
a min-nit
Permalink
Yon èdtan
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Mwatye yon èdtan
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

VWAYAJ

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Otobis
Bus
B-u-s
Permalink
Taksi
Taxi
tax-i
Permalink
Tren
Train
tr-ain
Permalink
Avyon
Plane
pl-ane
Permalink
Avyon
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Avyon
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Left
Left
le-f-t
Permalink
Dwa
Right
r-ie-t
Permalink
Sou bò gòch la
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Sou bò dwat la
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Paspò
Passport
pass-por-t
Permalink
Ladwàn
Customs
cus-tom-s
Permalink

VWAYAJ

HAITIAN CREOLE
ANGLE
Otobis
Bus
B-u-s
Permalink
Taksi
Taxi
tax-i
Permalink
Tren
Train
tr-ain
Permalink
Avyon
Plane
pl-ane
Permalink
Avyon
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Avyon
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Left
Left
le-f-t
Permalink
Dwa
Right
r-ie-t
Permalink
Sou bò gòch la
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Sou bò dwat la
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Paspò
Passport
pass-por-t
Permalink
Ladwàn
Customs
cus-tom-s
Permalink