Are there any direct flights to .......?

Vai ir k?di tieie lidma?nu reisi uz .......?

Vai ir kā-di ti-e-ši-e lid-ma-šī-nu rei-si uz .......?