Is this seat taken ?

Vai ? vieta ir aiz?emta ?

Vai šī vi-e-ta ir aiz-ņem-ta ?