When is the last bus ?

Kad iet pēdējais autobuss ?

Kad iet pē-dē-jais au-to-buss ?