That is a surprise

Tas tik ir pārsteigums

Tas tik ir pār-stei-gums