What do you want ?

Ko jūs vēlaties ?

Ko jūs vē-la-ties ?