Why do you want it ?

K?p?c jums tas nepiecieams ?

Kā-pēc jums tas ne-pie-cie-šams ?