Merry Christmas

Priecīgus Ziemassvētkus

Pri-e-cī-gus Zi-e-mas-svēt-kus