I have missed you so much

Es tik ļoti ilgojos pēc tevis

Es tik ļo-ti il-go-jos pēc te-vis.