Would you like to join us ?

Vai jūs vēlētos mums pievienoties ?

Vai jūs vē-lē-tos mums pie-vie-no-ties ?