Do you have any plans for this afternoon ?

Vai jums ir kaut kas iepl?nots o p?cpusdien ?

Vai jums ir kaut kas ie-plā-nots šo pēc-pus-dien ?