Do you want me to close the window ?

Vai jūs vēlaties, lai es aizveru logu ?

Vai jūs vē-la-ties, lai es aiz-ve-ru lo-gu ?