Can I help you with that ?

Vai es varu jums palīdzēt ?

Vai es va-ru jums pa-lī-dzēt ?