My mother is singing

Mana māte dzied

Ma-na mā-te dzi-ed