Are you free over the weekend ?

Vai jums nedēļas nogale ir brīva ?

Vai jums ne-dē-ļas no-ga-le ir brī-va ?