Hello! How are you ?

Labdien! Kā jums klājas ?

Lab - di - en! Kā jums klā - jas ?