Aika

translated by Google

Viimeisimmät lausekkeet - Basic Words

Aika Sanasto

SUOMEN
ENGLANTI
Kello
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Toinen
Second
se-con-d
Permalink
Minuutti
Minute
min-nit
Permalink
Tunti
Hour
a-o-wa
Permalink
Toinen
A second
a se-con-d
Permalink
Minuutti
A minute
a min-nit
Permalink
Tunti
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Puoli tuntia
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink