Pakikipag-usap sa Serbisyo Emergency

translated by Google

Pinakabagong Parirala - Basic Words

Humihiling para sa tulong

Filipino sa
INGLES
Tulong
Help
Hel-p
Permalink
Ako ay may sakit
I am ill
Permalink
Mangyaring maaari mo ng tulong sa akin?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink