Μιλώντας σε ένα εστιατόριο ή μπαρ

translated by Google

Τελευταίες Φράσεις - Βασικές λέξεις

Ποτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Τσάι
Tea
Te-a
Permalink
Μπύρα
Beer
be-er
Permalink
Νερό
Water
wa-ter
Permalink

Τρόφιμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Κοτόπουλο
Chicken
Chic-ken
Permalink
Αυγά
Eggs
Eggs
Permalink