Φορά

translated by Google

Τελευταίες Φράσεις - Βασικές λέξεις

Λεξιλόγιο Χρόνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αγγλικά
Ρολόι
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Δεύτερος
Second
se-con-d
Permalink
Λεπτό
Minute
min-nit
Permalink
Ώρα
Hour
a-o-wa
Permalink
Μια δεύτερη
A second
a se-con-d
Permalink
Ένα λεπτό
A minute
a min-nit
Permalink
Μια ώρα
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Μισή ώρα
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink