Naučite se angleško

Kliknite kategorijo in izberite angleški stavek

translated by Google

Zadnje stavki

Osnovni Words

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Ponedeljek
Monday
Mon-day
Permalink
Jesen
Autumn
Au-tum
Permalink
Winter
Winter
win-ter
Permalink
Spring
Spring
sp-ring
Permalink
Summer
Summer
sum-mer
Permalink
Torek
Tuesday
tu-es-day
Permalink
Sreda
Wednesday
Wens-day
Permalink
Četrtek
Thursday
Thurs-day
Permalink
Petek
Friday
Fri-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Nedelja
Sunday
Sun-day
Permalink
Sobota
Saturday
Sa-tur-day
Permalink
Abeceda
Alphabet
al-fa-bet
Permalink
Eden
One
w-u-n
Permalink
Dve
Two
too
Permalink
Tri
Three
th-r-ee
Permalink
Štiri (4)
Four (4)
f-or
Permalink
Štiri
Four
f-or 4
Permalink
Pet
Five
fi-ve 5
Permalink
Šest
Six
s-ix 6
Permalink
Seven
Seven
se-ven 7
Permalink
Osem
Eight
a-te 8
Permalink
Devet
Nine
ni-ne
Permalink
Ten
Ten
t-e-n 10
Permalink
Pravijo abecedo
Say the alphabet
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Permalink
Januar
January
jan-u-a-ry
Permalink
Februar
February
feb-ru-ary
Permalink
Marec
March
m-ar-ch
Permalink

Talking na Restaurant ali Bar

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Tea
Tea
Te-a
Permalink
Chicken
Chicken
Chic-ken
Permalink
Jajca
Eggs
Eggs
Permalink
Beer
Beer
be-er
Permalink
Voda
Water
wa-ter
Permalink

Pogovori z Nujne storitve

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Pomoč
Help
Hel-p
Permalink
Jaz sem bolan
I am ill
Permalink
Prosim, mi lahko pomagaš?
Please can you help me?
Pl-ea-se can you hel-p me?
Permalink

Pogovor stavki

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Dobrodošli
Welcome
wel-cum
Permalink
Zdravo, kako si?
Hello, how are you?
Hel-lo how R U
Permalink
Hello
Hello
Hel-lo
Permalink
Good Bye
Good Bye
Good By-e
Permalink
Dobrodošli v London
Welcome to London
wel-cum to Lon-don
Permalink
Good Morning
Good Morning
Good Mor-ning
Permalink
Dobro jutro, kako ste danes?
Good morning, how are you today?
Good mor-ning, how R U to-day?
Permalink
Lahko noč in dobro spanje!
Good night and sleep well!
Good nyt and sleep well
Permalink
Dobro, hvala.
Fine, thanks.
Fine, thanks.
Permalink
Kako ti je ime?
What is your name?
Wot is your name?
Permalink
Moje ime je Richard
My name is Richard
My name is Ri-char-d
Permalink
Koliko ste stari?
How old are you?
How old R U?
Permalink
Jaz sem 29 let
I am twenty nine years old
I am twen-ty nine years old
Permalink
Da
Yes
Permalink
Št
No
Permalink
Da, prosim
Yes, please
Yes, pl-e-as-e
Permalink
Ne, hvala
No, thankyou
No th-an-k y-ou
Permalink
Prosimo,
Please
Pl-ea-se
Permalink
Kako si?
How are you?
How R U
Permalink
Zelo dobro, hvala.
Very well, thanks.
Ve-ry w-el-l th-an-k-s
Permalink
Pomilostitev
Pardon
par-don
Permalink
Žal mi je
Sorry
sor-ry
Permalink
Kje so stranišča?
Where are the toilets?
Permalink
Ali lahko govorite bolj počasi?
Can you speak more slowly?
Can you speak more slow-ly
Permalink
Dobro
Good
Permalink
Bad
Bad
Permalink
Oprostite, Kje je parkirišče?
Excuse me, Where is the car park?
Ex-sc-u-se me, wh-air is th-e car par-k
Permalink
Mati
Mother
ma ther
Permalink
Mati
Mother
Ma-ther
Permalink
Oče
Father
fa-ther
Permalink
Brother
Brother
bro-ther
Permalink
Sestra
Sister
sis-ter
Permalink
Ali ste prepričani?
Are you sure?
r u sure (shor)
Permalink
njegova moja krivda
its my fault
its my f-aul-t
Permalink
i'' vam bom
i'll let you know
i-LL let u noo
Permalink
Bom ti veš
I will let you know
i will let u noo
Permalink
Pomagaj si s piškotki
Help yourself to the cookies
hel-p your sel-f 2 the coo-kies
Permalink
Zgledaš omamljanje
You look stunning
u look stun-ning
Permalink
Beautiful
Beautiful
bee-u-tif-ful
Permalink

Nakupovanje

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Pumpkin
Pumpkin
Pump-kin
Permalink
Koliko je to?
How much is it?
Permalink
Apple
Apple
a-ple
Permalink
Orange
Orange
o-ran-ge
Permalink
Banana
Banana
ba-na-na
Permalink
Apricot
Apricot
a-pri-cot
Permalink
Peach
Peach
pea-ch
Permalink
Pear
Pear
p-ear
Permalink
Kiwi
Kiwi
ki-wi
Permalink
Mango
Mango
man-go
Permalink

Čas

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Ura
Clock
Cl-o-ck
Permalink
Drugo
Second
se-con-d
Permalink
Minute
Minute
min-nit
Permalink
Uro
Hour
a-o-wa
Permalink
2.
A second
a se-con-d
Permalink
Minuto
A minute
a min-nit
Permalink
Uro
An hour
an a-oo-wa
Permalink
Pol ure
Half an hour
har-f an a-oo-wa
Permalink

Potovanja

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Bus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Vlak
Train
tr-ain
Permalink
Plane
Plane
pl-ane
Permalink
Aeroplane
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Letalo
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Levo
Left
le-f-t
Permalink
Desno
Right
r-ie-t
Permalink
Na levi
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Na desni
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Potnega lista
Passport
pass-por-t
Permalink
Carina
Customs
cus-tom-s
Permalink

Potovanja

SLOVENSKI
ANGLEšKI
Bus
Bus
B-u-s
Permalink
Taxi
Taxi
tax-i
Permalink
Vlak
Train
tr-ain
Permalink
Plane
Plane
pl-ane
Permalink
Aeroplane
Aeroplane
ae-ro-plane
Permalink
Letalo
Airplane
air-pl-ane
Permalink
Levo
Left
le-f-t
Permalink
Desno
Right
r-ie-t
Permalink
Na levi
On the left
on the l-ef-t
Permalink
Na desni
On the right
on the r-ie-t
Permalink
Potnega lista
Passport
pass-por-t
Permalink
Carina
Customs
cus-tom-s
Permalink